تحصیل در دانشگاه لنکستر انگلستان
لنکستر یکی از چند دانشگاه جهت تحصیل در انگلستان است که دارای یک سیستم دانشگاهی می باشد این دانشگاه بطورکلی دارای ۹ کالج ست که ۸ کالج برای دانشجویان کارشناسی و یکی برای تحصیلات تکمیلی در دسترس می باشد دانشگاه لنکستر مانند شهری کوچک دارای بانکها،کافه ها،مغازه ها ،پیش دبستانی و خدمات بهداشتی است.دانشجویان همچنین می توانند از گالری های هنری دانشگاه خود مجموعه ای از هنرهای بین المللی است لذت ببرند.