دروس پایه رشته عکاسی در انگلستان
دروس پایه ای ، ازدروسی می باشد که تشکیل دهنده ی قواعد پایه ای در عکاسی هستند و فرد با مهارت یافتن در دروس پایه برای تحصیل در انگلستان  می تواند دروس تحصیلی و یا اصلی را مورد مطالعه قرار دهد . چند نمونه از دروس پایه ای عبارت است از :
_
مبانی هنر های تجسمی
_ کارگاه طراحی پایه
_ هندسه مناظر
_ آشنایی با رشته های هنری
_ کارگاه های عکاسی رنگی