مشاغل موجود در رشته پرستاری
پرستاران این امکان را دارند که در چهار حوزه و زیر شاخه فعالیت کرده و به صورت تخصصی تر دوره های خود را بگذرانند. این 4 زمینه شامل:

پرستاری افراد بزرگسال.
پرستاری از افرادی که دچار اختلالات ذهنی هستند و مشکلات روانی دارند.
پرستاری از افرادی که دچار اختلالات یادگیری هستند.
پرستاری از کودکان