بهترین دانشگاه های انگلستان در رشته پرستاری


6 ماه پیش


دانشگاه لیورپول، دانشگاه ادینبرگ، دانشگاه گلس گو، دانشگاه سو آن سی، دانشگاه هادرزفیلد

پرستاران این امکان را دارند که در چهار حوزه و زیر شاخه فعالیت کرده و به صورت تخصصی تر دوره های خود را بگذرانند. این 4 زمینه شامل:

پرستاری افراد بزرگسال.
پرستاری از افرادی که دچار اختلالات ذهنی هستند و مشکلات روانی دارند.
پرستاری از افرادی که دچار اختلالات یادگیری هستند.
پرستاری از کودکاندیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود