تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان


10 ماه پیش


رشته های پزشکی درانگلستان همانند دیگر کشورهای دنیا جز سرآمد رشته های تحصیلی جهت فراهم ساختن آینده ای بسیار روشن محسوب میشود. گر چه هر ساله فقط تعداد محدودی از افراد از خارج  از اتحادیه اروپا موفق به ورود به دانشگاه های انگلستان برای تحصیل در رشته  پزشکی می شونددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود