اطلاعات تکمیلی رشته سیاست اجتماعی
به‌دلیل کاهش نرخ رضایت دانشجویان، مدرسه اقتصاد لندن LSE برای دومین بار طی ۱۵ سال سابقه انتشار این جدول، صدر جدول این دانشگاه را از دست داده‌است. دانشگاه لیدز Leeds با وجود عدم برتری در هیچ یک از شاخص‌های منفرد، صدر جدول این رشته را در اختیار دارد. دانشگاه رده‌نهمی ادینبورو Edinburgh دارای بالاترین استاندارد ورودی در میان سایر دانشگاه‌ها است، دانشگاه رده‌چهارمی ناتینگهام Nottingham از نظر نسبت فارغ‌التحصیلان وارد‌شده به مشاغل حرفه‌ای یا دوره‌های تحصیلات تکمیلی با فاصله بسیار زیاد از سایرین پیشی گرفته‌است. دانشگاه لیورپول هوپ Liverpool Hope در بخش تدریس در ارزیابی ملی دانشجویی NSS به بهترین نتایج دست یافته، و دانشگاه شفیلد هالام Sheffield Hallam بهترین عملکرد را در سازماندهی دوره courses organisation، منابع آموزشی learning resources و رشد شخصی personal development داشته است. به‌طور کلی دانشگاه رده‌سیزدهمی بولتون Bolton، برترین مؤسسه تازه‌تأسیس (تأسیس‌شده پس از سال ۱۹۹۲) است.

از نظر اشتغال‌به‌کار فارغ‌التحصیلان در سطح ملی این رشته در ۵ رتبه انتهایی جدول قرار داشته و بیش از یک‌سوم از فارغ‌التحصیلان این رشته کار خود را در مشاغل سطح پایین شروع کرده‌اند. این نکته در جدول این رشته نیز منعکس شده‌است، به‌طوری‌که در ۹ دانشگاه از ۳۸ دانشگاه کمتر از نیمی از فارغ‌التحصیلان وارد مشاغل حرفه‌ای شده یا ادامه تحصیل می‌دهند. این شاخص در مقایسه با شاخص دستمزد شروع‌به‌کار در مشاغل حرفه‌ای این رشته امتیاز بهتری را کسب کرده‌است، هرچندکه در سال ۲۰۱۵ میانگین دستمزد ۲۰.۶۰۰پوندی این رشته در میان ۵۰ رتبه برتر جدول قرار داشته‌است.