رشته جرم شناسی در انگلستان
جرم‌شناسی یکی از جدیدترین رشته‌هایی است که اخیراً به جدول مجزا و تخصصی رشته‌های دانشگاهی افزوده شده‌است، داده‌های مربوط به این رشته پیش از این در جدول جامعه‌شناسی و حقوق ارائه می‌شدند. افزایش تقاضا برای تحصیل در این رشته رتبه‌بندی مجزای آن را توجیه کرده‌است. در حال حاضر، بیش از صد و سی دانشگاه و کالج این رشته را البته گاهی در قالب یک مدرک علوم اجتماعی ارائه می‌دهند. تعداد دانشجویان حدود نیمی از این تعداد دانشگاه و کالج برای ورود به جدول اتحادیه دانشگاه‌ها کافی است. این جدول بر اساس حدود سه هزار و هفتصد دانشجوی بیست و یک ساله و کوچکتر است. داده‌های فارغ‌التحصیلی این رشته تنها مربوط به سال ۲۰۱۵ است.