برترین دانشگاه های انگلستان
همانطور که پیشتر اشاره شده است نظام های رتبه بندی دانشگاه های دنیا هر ساله دانشگاه های مختلف سراسر جهان را بر اساس معیارها و شاخص هایی که دارند رتبه بندی کرده اند. معروفترین این نظام های رتبه بندی نظام QS و Shanghay می باشد. این رتبه بندی های معتبر همواره دانشگاه های انگلستان را جزء برترین دانشگاه های دنیا معرفی کرده اند. علاوه بر این رتبه بندی ها، رتبه بندی های دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور انگلستان و دانشگاه های انگلستان است. رتبه بندی هایی مانند Guardian و Complete.

برترین دانشگاه های انگلستان که علاقه مندان به مجاب به تحصیل در انگلستان می کند عبارتند از دانشگاه های کمبریج (university of Cambridge)، امپریال کالج لندن (Imperial college london)، یو سی ال (University College London) و دانشگاه آکسفورد (university of Oxford) می باشند.