تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه King’s College London
متقاضی با معدل کارشناسی حداقل 17 می تواند برای اخذ پذیرش در رشته حقوق در دانشگاه King’s College London اقدام کند و کسب مدرک IELTS با نمره 7 ضروری است البته حداقل نمره در هر مهارت 6.5 می باشد.شهریه رشته حقوق در مقطع ارشد که در انگلستان یک ساله است حدود 24000 پوند می باشد. ممکن است سابقه کار در این رشته شانس شما را در اخذ پذیرش بیشتر کند. برای کسب اطلاعات بیشتر برای تحصیل در انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.