رشته باستان‌شناسی آزمایشگاهی در انگلستان
باستان‌شناسی آزمایشگاهی ( در این رشته دانشگاهی دانشجویان در رابطه با اقدامات تحقیقی، اجرا و نظارت و بررسی صحنه حادثه، جمع‌آوری شواهد فیزیکی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی شواهد و دفاع از شهادت خواهند آموخت.) از منظر حقوق دریافتی پایه در مشاغل حرفه‌ای در میان سه رشته انتهای جدول قرار دارد، اما چهل و سه درصد از فارغ‌التحصیلان این رشته تحت هیچ شرایطی این سطح از اشتغال را تجربه نخواهند کرد. برخی از آن‌ها به دنبال پیشرفت‌های شغلی نبوده، و برخی دیگر به‌خوبی به این امر آگاهی دارند که دستمزد باستان‌شناسان بالا نیست.

مدرک باستان‌شناسی بازنشستگان و دانشجویان جوان‌تر را به خود جذب می‌کند. با این حال این رشته در میان چند رشته محدودی قرار دارد که از آخرین نظرسنجی انجام‌شده کاهش سطح دستمزد را تجربه کرده‌است. تنها چهارصد و پنجاه و پنج دانشجو در سال ۲۰۱۵ تحصیل خود را در این رشته آغاز کرده‌اند، که این رقم تنها کمی بیشتر از سال گذشته است. با این وجود هنوز هم تعداد متقاضیان این رشته به نرخ پیش از اعمال هزینه نه هزار پوندی خود نرسیده‌است. اما تعداد دو هزار و دویست متقاضی در سال ۲۰۱۵ کمی بهتر از این تعداد در سال ۲۰۱۴ بوده‌است.