رنکینگ دانشگاه Queen Mary
.

دانشگاه Queen Mary یکی از صد دانشگاه برتردر دنیاست و طبق اطلاعات کسب شده بر اساس Times این دانشگاه رتبه 98 در دنیا را از آن خود کرده است. این دانشگاه در پنج سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیون پوند برای ارائه امکانات به دانشجویان - کرده است که منجر به ایجاد یک محیط یادگیری استثنایی شده است و در بین دانشگاه های برتر انگلستان رتبه 38 را (بر طبق گاردین) دارد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه Queen Mary در ایران تماس بگیرید.

.

Rank     Title                    

1            California Institute of Technology (United States of America)

2            University of Oxford (United Kingdom)

3            Stanford University (United States of America)

4            University of Cambridge (United Kingdom)

5            Massachusetts Institute of Technology (United States of America)

6            Harvard University (United States of America)

7            Princeton University (United States of America)

8            Imperial College London (United Kingdom)

9            ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Switzerland)

10          University of Chicago (United States of America)

11          Johns Hopkins University (United States of America)

12          Yale University (United States of America)

13          University of California, Berkeley (United States of America)

14          University College London (United Kingdom)

15          Columbia University (United States of America)

16          University of California, Los Angeles (United States of America)

17          University of Pennsylvania (United States of America)

18          Cornell University (United States of America)

19          University of Toronto (Canada)

20          Duke University (United States of America)

21          University of Michigan (United States of America)

22          Carnegie Mellon University (United States of America)

23          London School of Economics and Political Science (United Kingdom)

24          University of Edinburgh (United Kingdom)

25          Northwestern University (United States of America)

26          National University of Singapore (Singapore)

27          King’s College London (United Kingdom)

28          Karolinska Institute (Sweden)

29          LMU Munich (Germany)

30          New York University (United States of America)

31          École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland)

32          University of Washington (United States of America)

33          University of Melbourne (Australia)

34          University of British Columbia (Canada)

35          KU Leuven (Belgium)

36          University of Illinois at Urbana-Champaign (United States of America)

37          Heidelberg University (Germany)

38          McGill University (Canada)

39          University of California, San Diego (United States of America)

39          University of California, Santa Barbara (United States of America)

41          Georgia Institute of Technology (United States of America)

42          Peking University (China)

43          University of Tokyo (Japan)

44          University of California, Davis (United States of America)

44          University of Hong Kong (Hong Kong)

46          University of Texas at Austin (United States of America)

47          Tsinghua University (China)

47          Wageningen University and Research Center (Netherlands)

49          Humboldt University of Berlin (Germany)

50          University of Wisconsin-Madison (United States of America)

51          Brown University (United States of America)

52          Australian National University (Australia)

53          Technical University of Munich (Germany)

54          École Normale Supérieure (France)

55          Nanyang Technological University (Singapore)

56          University of Manchester (United Kingdom)

56          University of Sydney (Australia)

58          University of Amsterdam (Netherlands)

59          Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)

60          The University of Queensland (Australia)

60          Washington University in St Louis (United States of America)

62          Utrecht University (Netherlands)

63          University of North Carolina at Chapel Hill (United States of America)

64          Boston University (United States of America)

65          Delft University of Technology (Netherlands)

65          University of Minnesota (United States of America)

67          Leiden University (Netherlands)

68          University of Southern California (United States of America)

69          University of Bristol (United Kingdom)

70          Durham University (United Kingdom)

71          Erasmus University Rotterdam (Netherlands)

72          Free University of Berlin (Germany)

73          Monash University (Australia)

74          University of Groningen (Netherlands)

75          Pennsylvania State University (United States of America)

76          University of Glasgow (United Kingdom)

76          University of Helsinki (Finland)

78          University of Tübingen (Germany)

79          University of Pittsburgh (United States of America)

80          University of Warwick (United Kingdom)

81          Uppsala University (Sweden)

82          University of Copenhagen (Denmark)

82          University of New South Wales (Australia)

84          University of Freiburg (Germany)

85          Seoul National University (South Korea)

86          University of St Andrews (United Kingdom)

87          Vanderbilt University (United States of America)

88          Kyoto University (Japan)

88          Maastricht University (Netherlands)

90          Emory University (United States of America)

90          Lund University (Sweden)

90          Ohio State University (United States of America)

93          University of Exeter (United Kingdom)

94          University of Bonn (Germany)

94          Georgetown University (United States of America)

94          McMaster University (Canada)

97          University of Sheffield (United Kingdom)

98          Queen Mary University of London (United Kingdom)

99          University of Göttingen (Germany)

99          Michigan State University (United States of America)

101        University of Basel (Switzerland)

101        École Polytechnique (France)

101        Rice University (United States of America)

104        Dartmouth College (United States of America)

104        University of Zurich (Switzerland)

106        Aarhus University (Denmark)

106        University of California, Irvine (United States of America)

106        University of Mannheim (Germany)

108        University of Notre Dame (United States of America)

109        University of Western Australia (Australia)

110        RWTH Aachen University (Germany)

110        University of Southampton (United Kingdom)

112        Scuola Normale Superiore di Pisa (Italy)

113        University of Montreal (Canada)

113        Pierre and Marie Curie University (France)

113        Purdue University (United States of America)

116        Pohang University of Science and Technology (South Korea)

117        University of Maryland, College Park (United States of America)

118        Ghent University (Belgium)

119        University of Birmingham (United Kingdom)

120        University of Bern (Switzerland)

120        University of Cape Town (South Africa)

120        University of Florida (United States of America)

123        University of Erlangen-Nuremberg (Germany)

123        Rutgers, the State University of New Jersey (United States of America)

125        University of Münster (Germany)

125        Radboud University Nijmegen (Netherlands)

127        University of Colorado Boulder (United States of America)

127        Tufts University (United States of America)

129        Royal Holloway, University of London (United Kingdom)

130        Lancaster University (United Kingdom)

131        University of Geneva (Switzerland)

131        University of York (United Kingdom)

133        Case Western Reserve University (United States of America)

133        University of Leeds (United Kingdom)

135        University of Oslo (Norway)

136        Stockholm University (Sweden)

137        University of Alberta (Canada)

138        Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)

138        Karlsruhe Institute of Technology (Germany)

140        University of Sussex (United Kingdom)

141        University of Massachusetts (United States of America)

142        University of Vienna (Austria)

143        University of Nottingham (United Kingdom)

144        University of California, Santa Cruz (United States of America)

144        University of Lausanne (Switzerland)

146        Autonomous University of Barcelona (Spain)

147        University of Virginia (United States of America)

148        Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) (South Korea)

149        University of Adelaide (Australia)

149        University of East Anglia (United Kingdom)

149        University of Twente (Netherlands)

153        Sungkyunkwan University (SKKU) (South Korea)

154        VU University Amsterdam (Netherlands)

155        KTH Royal Institute of Technology (Sweden)

156        University of Cologne (Germany)

157        University of Liverpool (United Kingdom)

158        TU Dresden (Germany)

158        University of Rochester (United States of America)

160        Trinity College Dublin (Republic of Ireland)

161        Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)

161        University of Miami (United States of America)

163        University of Arizona (United States of America)

164        Pompeu Fabra University (Spain)

164        University of Reading (United Kingdom)

164        Yeshiva University (United States of America)

167        University of California, Riverside (United States of America)

167        University of Leicester (United Kingdom)

167        National Taiwan University (Taiwan)

167        Technical University of Denmark (Denmark)

167        Université Catholique de Louvain (Belgium)

172        University of Aberdeen (United Kingdom)

172        University of Auckland (New Zealand)

174        University of Barcelona (Spain)

175        University of Konstanz (Germany)

176        Eindhoven University of Technology (Netherlands)

176        University College Dublin (Republic of Ireland)

178        Hebrew University of Jerusalem (Israel)

179        University of Waterloo (Canada)

180        University of Gothenburg (Sweden)

180        Scuola Superiore Sant’Anna (Italy)

182        University of Bergen (Norway)

182        Cardiff University (United Kingdom)

182        University of Utah (United States of America)

185        Brandeis University (United States of America)

185        University of Dundee (United Kingdom)

185        University of Würzburg (Germany)

188        Paris-Sud University (France)

189        Arizona State University (United States of America)

190        University of Antwerp (Belgium)

190        Boston College (United States of America)

192        Ulm University (Germany)

193        University of Luxembourg (Luxembourg)

193        Texas A&M University (United States of America)

195        Charité - Universitätsmedizin Berlin (Germany)

196        Newcastle University (United Kingdom)

196        St George’s, University of London (United Kingdom)

198        University of Trento (Italy)

199        Paris Diderot University – Paris 7 (France)

200        Queen’s University Belfast (United Kingdom)

201-250              Aalborg University (Denmark)

201-250              Birkbeck, University of London (United Kingdom)

201-250              University of Bologna (Italy)

201-250              University at Buffalo (United States of America)

201-250              University of Calgary (Canada)

201-250              Chalmers University of Technology (Sweden)

201-250              City University of Hong Kong (Hong Kong)

201-250              Copenhagen Business School (Denmark)

201-250              Dalhousie University (Canada)

201-250              University of Duisburg-Essen (Germany)

201-250              University of São Paulo (Brazil)

201-250              École Normale Supérieure de Lyon (France)

201-250              Florida State University (United States of America)

201-250              University of Fribourg (Switzerland)

201-250              Fudan University (China)

201-250              University of Iceland (Iceland)

201-250              George Washington University (United States of America)

201-250              Goethe University Frankfurt (Germany)

201-250              University of Hawai’i at Mānoa (United States of America)

201-250              Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong)

201-250              University of Illinois at Chicago (United States of America)

201-250              Indiana University (Bloomington) (United States of America)

201-250              University of Iowa (United States of America)

201-250              Johannes Gutenberg University of Mainz (Germany)

201-250              University of Technology Sydney (Australia)

201-250              Joseph Fourier University (France)

201-250              University of Kiel (Germany)

201-250              Laval University (Canada)

201-250              Medical University of Vienna (Austria)

201-250              Northeastern University (United States of America)

201-250              Oregon Health and Science University (United States of America)

201-250              University of Otago (New Zealand)

201-250              University of Ottawa (Canada)

201-250              Paris Descartes University (France)

201-250              Peter the Great St Petersburg Polytechnic University (Russian Federation)

201-250              Polytechnic University of Milan (Italy)

201-250              Royal Veterinary College (United Kingdom)

201-250              Rush University (United States of America)

201-250              Sapienza University of Rome (Italy)

201-250              University of Science and Technology of China (China)

201-250              University of South Florida (United States of America)

201-250              Stony Brook University (United States of America)

201-250              University of Stuttgart (Germany)

201-250              Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)

201-250              Technical University of Darmstadt (Germany)

201-250              Tel Aviv University (Israel)

201-250              University of Texas at Dallas (United States of America)

201-250              Tilburg University (Netherlands)

201-250              Tohoku University (Japan)

201-250              Tokyo Institute of Technology (Japan)

201-250              University of Victoria (Canada)

201-250              Wake Forest University (United States of America)

201-250              University of Western Ontario (Canada)

201-250              William & Mary (United States of America)

201-250              University of the Witwatersrand (South Africa)

251-300              Aalto University (Finland)

251-300              Aix-Marseille University (France)

251-300              University of Bath (United Kingdom)

251-300              Bayreuth University (Germany)

251-300              Bielefeld University (Germany)

251-300              University of Bordeaux (France)

251-300              Charles Darwin University (Australia)

251-300              Colorado School of Mines (United States of America)

251-300              Colorado State University (United States of America)

251-300              University of Delaware (United States of America)

251-300              Flinders University (Australia)

251-300              University of Georgia (United States of America)

251-300              Griffith University (Australia)

251-300              Indian Institute of Science (India)

251-300              Iowa State University (United States of America)

251-300              James Cook University (Australia)

251-300              Justus Liebig University Giessen (Germany)

251-300              King Abdulaziz University (Saudi Arabia)

251-300              Koç University (Turkey)

251-300              Korea University (South Korea)

251-300              University of Liège (Belgium)

251-300              Linköping University (Sweden)

251-300              Nanjing University (China)

251-300              National Tsing Hua University (Taiwan)

251-300              National University of Ireland, Galway (Republic of Ireland)

251-300              University of Newcastle (Australia)

251-300              National Research Nuclear University MePhI (Russian Federation)

251-300              North Carolina State University (United States of America)

251-300              Oregon State University (United States of America)

251-300              Osaka University (Japan)

251-300              Queen’s University (Canada)

251-300              Technion Israel Institute of Technology (Israel)

251-300              Queensland University of Technology (Australia)

251-300              Rensselaer Polytechnic Institute (United States of America)

251-300              Royal College of Surgeons in Ireland (Republic of Ireland)

251-300              Ruhr University Bochum (Germany)

251-300              Saint Louis University (United States of America)

251-300              Paris-Sorbonne University – Paris 4 (France)

251-300              Simon Fraser University (Canada)

251-300              University of Surrey (United Kingdom)

251-300              Syracuse University (United States of America)

251-300              University of Tasmania (Australia)

251-300              University of Tennessee, Knoxville (United States of America)

251-300              Tomsk Polytechnic University (Russian Federation)

251-300              Tulane University (United States of America)

251-300              Umeå University (Sweden)

251-300              Vienna University of Technology (Austria)

251-300              Virginia Polytechnic Institute and State University (United States of America)

251-300              University of Wollongong (Australia)

251-300              Zhejiang University (China)

301-350              Aberystwyth University (United Kingdom)

301-350              University of Alaska Fairbanks (United States of America)

301-350              Autonomous University of Madrid (Spain)

301-350              Bangor University (United Kingdom)

301-350              University of Bremen (Germany)

301-350              University of Cincinnati (United States of America)

301-350              University of Connecticut (United States of America)

301-350              Deakin University (Australia)

301-350              University of Essex (United Kingdom)

301-350              George Mason University (United States of America)

301-350              University of Greifswald (Germany)

301-350              Gwangju Institute of Science and Technology (South Korea)

301-350              University of Hohenheim (Germany)

301-350              University of Innsbruck (Austria)

301-350              Kazan Federal University (Russian Federation)

301-350              University of Kent (United Kingdom)

301-350              Leibniz University of Hanover (Germany)

301-350              Macquarie University (Australia)

301-350              Medical College of Wisconsin (United States of America)

301-350              University of Milan (Italy)

301-350              University of Milan-Bicocca (Italy)

301-350              Montpellier University (France)

301-350              Nagoya University (Japan)

301-350              University of Naples Federico II (Italy)

301-350              National Chiao Tung University (Taiwan)

301-350              National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) (Taiwan)

301-350              University of Navarra (Spain)

301-350              University of Nebraska-Lincoln (United States of America)

301-350              Örebro University (Sweden)

301-350              University of Oregon (United States of America)

301-350              University of Padua (Italy)

301-350              University of Pavia (Italy)

301-350              Plymouth University (United Kingdom)

301-350              Shanghai Jiao Tong University (China)

301-350              University of Southern Denmark (Denmark)

301-350              Stellenbosch University (South Africa)

301-350              University of Strasbourg (France)

301-350              Technical University of Dortmund (Germany)

301-350              Toulouse 1 Capitole University (France)

301-350              University of Trieste (Italy)

301-350              University of Turin (Italy)

301-350              University of Turku (Finland)

301-350              Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

301-350              VŠB - Technical University of Ostrava (Czech Republic)

301-350              Yonsei University (South Korea)

301-350              York University (Canada)

351-400              Binghamton University, State University of New York (United States of America)

351-400              University of Crete (Greece)

351-400              University of Cyprus (Cyprus)

351-400              Drexel University (United States of America)

351-400              University of Eastern Finland (Finland)

351-400              University of Florence (Italy)

351-400              University of St Gallen (Switzerland)

351-400              Graz University of Technology (Austria)

351-400              University of Guelph (Canada)

351-400              Hanyang University (South Korea)

351-400              Hong Kong Baptist University (Hong Kong)

351-400              University of Houston (United States of America)

351-400              Indian Institute of Technology Bombay (India)

351-400              Instituto Superior Técnico Lisboa (Portugal)

351-400              University of Jyväskylä (Finland)

351-400              La Trobe University (Australia)

351-400              Loughborough University (United Kingdom)

351-400              University of Manitoba (Canada)

351-400              University of Missouri (United States of America)

351-400              University of Modena and Reggio Emilia (Italy)

351-400              University of Montana (United States of America)

351-400              National University of Ireland, Maynooth (Republic of Ireland)

351-400              University of Nebraska Medical Center (United States of America)

351-400              University of New Mexico (United States of America)

351-400              Norwegian University of Science and Technology (Norway)

351-400              University of Oulu (Finland)

351-400              Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 (France)

351-400              Polytechnic University of Turin (Italy)

351-400              University of Rome III (Italy)

351-400              Bilkent University (Turkey)

351-400              Sabancı University (Turkey)

351-400              San Diego State University (United States of America)

351-400              University of South Australia (Australia)

351-400              University of South Carolina (United States of America)

351-400              University of South Dakota (United States of America)

351-400              State University of Campinas (Brazil)

351-400              University of Stirling (United Kingdom)

351-400              Sun Yat-sen University (China)

351-400              Swansea University (United Kingdom)

351-400              Swinburne University of Technology (Australia)

351-400              University of Tartu (Estonia)

351-400              Temple University (United States of America)

351-400              University of Texas at San Antonio (United States of America)

351-400              UiT The Arctic University of Norway (Norway)

351-400              Université Libre de Bruxelles (Belgium)

351-400              Lille 2 University – Health and Law (France)

351-400              University College Cork (Republic of Ireland)

351-400              Verona University (Italy)

351-400              Victoria University of Wellington (New Zealand)

351-400              Washington State University (United States of America)

351-400              Wayne State University (United States of America)

401-500              American University (United States of America)

401-500              Aston University (United Kingdom)

401-500              University of Aveiro (Portugal)

401-500              University of Bari Aldo Moro (Italy)

401-500              Bar-Ilan University (Israel)

401-500              Bournemouth University (United Kingdom)

401-500              Makerere University (Uganda)

401-500              University of Brescia (Italy)

401-500              Brno University of Technology (Czech Republic)

401-500              Brunel University London (United Kingdom)

401-500              Ca’ Foscari University of Venice (Italy)

401-500              University of Cagliari (Italy)

401-500              University of Canterbury (New Zealand)

401-500              Catholic University of the Sacred Heart (Italy)

401-500              Charles University in Prague (Czech Republic)

401-500              China Medical University, Taiwan (Taiwan)

401-500              City University London (United Kingdom)

401-500              Claude Bernard University Lyon 1 (France)

401-500              University of Coimbra (Portugal)

401-500              Complutense University of Madrid (Spain)

401-500              Concordia University (Canada)

401-500              Curtin University (Australia)

401-500              Dublin City University (Republic of Ireland)

401-500              East China University of Science and Technology (China)

401-500              Ewha Womans University (South Korea)

401-500              Federico Santa María Technical University (Chile)

401-500              University of Ferrara (Italy)

401-500              Florida International University (United States of America)

401-500              University of Genoa (Italy)

401-500              Georgia State University (United States of America)

401-500              University of Graz (Austria)

401-500              Heriot-Watt University (United Kingdom)

401-500              Hokkaido University (Japan)

401-500              Howard University (United States of America)

401-500              University of Hull (United Kingdom)

401-500              University of Idaho (United States of America)

401-500              Indian Institute of Technology Delhi (India)

401-500              Indian Institute of Technology Kharagpur (India)

401-500              Indian Institute of Technology Madras (India)

401-500              University of Ioannina (Greece)

401-500              Iran University of Science and Technology (Iran)

401-500              Johannes Kepler University of Linz (Austria)

401-500              University of Kaiserslautern (Germany)

401-500              Keele University (United Kingdom)

401-500              University of KwaZulu-Natal (South Africa)

401-500              Kyung Hee University (South Korea)

401-500              Kyushu University (Japan)

401-500              Lehigh University (United States of America)

401-500              Louisiana State University (United States of America)

401-500              University of Macau (Macau)

401-500              Marche Polytechnic University (Italy)

401-500              University of Maryland, Baltimore County (United States of America)

401-500              Murdoch University (Australia)

401-500              University of Nantes (France)

401-500              National and Kapodistrian University of Athens (Greece)

401-500              National Autonomous University of Mexico (Mexico)

401-500              National Cheng Kung University (NCKU) (Taiwan)

401-500              National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) (France)

401-500              National Yang-Ming University (Taiwan)

401-500              University of Neuchâtel (Switzerland)

401-500              New University of Lisbon (Portugal)

401-500              University of Nice Sophia Antipolis (France)

401-500              Novosibirsk State University (Russian Federation)

401-500              The Open University (United Kingdom)

401-500              Oxford Brookes University (United Kingdom)

401-500              University of Palermo (Italy)

401-500              University of Parma (Italy)

401-500              University of Pisa (Italy)

401-500              Polytechnic University of Catalonia (Spain)

401-500              Pontifical Catholic University of Chile (Chile)

401-500              University of Porto (Portugal)

401-500              University of Portsmouth (United Kingdom)

401-500              RMIT University (Australia)

401-500              University of Rome II – Tor Vergata (Italy)

401-500              University of Rovira i Virgili (Spain)

401-500              Saint Petersburg State University (Russian Federation)

401-500              University of Salento (Italy)

401-500              University of San Francisco (United States of America)

401-500              University of Saskatchewan (Canada)

401-500              Sharif University of Technology (Iran)

401-500              University of Siena (Italy)

401-500              Southern Cross University (Australia)

401-500              State University of New York Albany (United States of America)

401-500              University of Strathclyde (United Kingdom)

401-500              Boğaziçi University (Turkey)

401-500              University of Tampere (Finland)

401-500              Tampere University of Technology (Finland)

401-500              Tokyo Medical and Dental University (TMDU) (Japan)

401-500              Tokyo Metropolitan University (Japan)

401-500              University of Tsukuba (Japan)

401-500              University of Ulsan (South Korea)

401-500              Ulster University (United Kingdom)

401-500              Université du Québec à Montréal (Canada)

401-500              Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia)

401-500              University of Urbino Carlo Bo (Italy)

401-500              University of Valencia (Spain)

401-500              University of Waikato (New Zealand)

401-500              Western Sydney University (Australia)

401-500              Wuhan University (China)

401-500              Xiamen University (China)

501-600              American University of Beirut (Lebanon)

501-600              Amirkabir University of Technology (Iran)

501-600              University of the Andes, Colombia (Colombia)

501-600              University of Arkansas (United States of America)

501-600              Auburn University (United States of America)

501-600              Babeş-Bolyai University (Romania)

501-600              Bauman Moscow State Technical University (Russian Federation)

501-600              Blaise Pascal University (France)

501-600              University of Burgundy (France)

501-600              Ben-Gurion University of the Negev (Israel)

501-600              University of Canberra (Australia)

501-600              Carleton University (Canada)

501-600              University of Catania (Italy)

501-600              Central Queensland University (Australia)

501-600              University of Chile (Chile)

501-600              China Agricultural University (China)

501-600              Chung-Ang University (South Korea)

501-600              Czech Technical University in Prague (Czech Republic)

501-600              De Montfort University (United Kingdom)

501-600              East China Normal University (China)

501-600              Edith Cowan University (Australia)

501-600              Federal University of Rio de Janeiro (Brazil)

501-600              University of Granada (Spain)

501-600              University of Haifa (Israel)

501-600              Harbin Institute of Technology (China)

501-600              University of Hertfordshire (United Kingdom)

501-600              Hiroshima University (Japan)

501-600              Huazhong University of Science and Technology (China)

501-600              Indian Institute of Technology Guwahati (India)

501-600              Indian Institute of Technology Kanpur I(ndia(

501-600              Indian Institute of Technology Roorkee (India(

501-600              Isfahan University of Technology (Iran(

501-600              Istanbul Technical University )Turkey)

501-600              Jadavpur University (India)

501-600              Kanazawa University (Japan)

501-600              Kansas State University (United States of America)

501-600              Keio University (Japan)

501-600              Kent State University (United States of America)

501-600              King Fahd University of Petroleum and Minerals (Saudi Arabia)

501-600              King Saud University (Saudi Arabia)

501-600              University of La Laguna (Spain)

501-600              Lappeenranta University of Technology (Finland)

501-600              University of Limerick (Republic of Ireland)

501-600              University of Lisbon (Portugal)

501-600              Liverpool John Moores University (United Kingdom)

501-600              Mahidol University (Thailand)

501-600              Manchester Metropolitan University (United Kingdom)

501-600              University of Maribor (Slovenia)

501-600              Masaryk University (Czech Republic)

501-600              University of the Basque Country (Spain)

501-600              Massey University (New Zealand)

501-600              Memorial University of Newfoundland (Canada)

501-600              Middle East Technical University (Turkey)

501-600              University of Minho (Portugal)

501-600              Missouri University of Science and Technology (United States of America)

501-600              Montana State University (United States of America)

501-600              Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Mexico)

501-600              National Central University (Taiwan)

501-600              National Sun Yat-Sen University (Taiwan)

501-600              National Taiwan Normal University (Taiwan)

501-600              Moscow Institute of Physics and Technology (Russian Federation)

501-600              National Technical University of Athens (Greece)

501-600              New Jersey Institute of Technology (United States of America)

501-600              New Mexico State University (United States of America)

501-600              University of North Carolina at Greensboro (United States of America)

501-600              Oklahoma State University (United States of America)

501-600              Osaka City University (Japan)

501-600              Otto von Guericke University of Magdeburg (Germany)

501-600              University of Oviedo (Spain)

501-600              Palacký University in Olomouc (Czech Republic)

501-600              Panjab University (India)

501-600              Paris Dauphine University (France)

501-600              Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) (Brazil)

501-600              Portland State University (United States of America)

501-600              University of Pretoria (South Africa)

501-600              Pusan National University (South Korea)

501-600              Quaid-i-azam University (Pakistan)

501-600              University of Regina (Canada)

501-600              Renmin University of China (China)

501-600              University of Rennes 1 (France)

501-600              University of Salamanca (Spain)

501-600              University of Santiago de Compostela (Spain)

501-600              Semmelweis University (Hungary)

501-600              University of Seville (Spain)

501-600              Université de Sherbrooke (Canada)

501-600              Soochow University (China)

501-600              South China University of Technology (China)

501-600              Tallinn University of Technology (Estonia)

501-600              Tehran University of Medical Sciences (Iran)

501-600              University of Texas at Arlington (United States of America)

501-600              Tianjin University (China)

501-600              Tokyo University of Agriculture and Technology (Japan)

501-600              University of Toledo (United States of America)

501-600              Tongji University (China)

501-600              University of Tulsa (United States of America)

501-600              United Arab Emirates University (United Arab Emirates)

501-600              University of Warsaw (Poland)

501-600              University of Wisconsin-Milwaukee (United States of America)

501-600              Xi’an Jiaotong University (China)

501-600              University of Zaragoza (Spain)

601-800              University of A Coruña (Spain)

601-800              Adam Mickiewicz University (Poland)

601-800              AGH University of Science and Technology (Poland)

601-800              Ajou University (South Korea)

601-800              University of Alcalá (Spain)

601-800              Alexandria University (Egypt)

601-800              Alexandru Ioan Cuza University (Romania)

601-800              Aligarh Muslim University (India)

601-800              American University of Sharjah (United Arab Emirates)

601-800              Amrita University (India)

601-800              Anadolu University (Turkey)

601-800              Andhra University (India)

601-800              University of Antioquia (Colombia)

601-800              Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

601-800              Asia University, Taiwan (Taiwan)

601-800              Athens University of Economics and Business (Greece)

601-800              Auckland University of Technology (New Zealand)

601-800              Austral University of Chile (Chile)

601-800              Beijing Institute of Technology (China)

601-800              Belarusian State University (Belarus)

601-800              University of Belgrade (Serbia)

601-800              Birla Institute of Technology and Science, Pilani (India)

601-800              University of Bradford (United Kingdom)

601-800              University of Brasília (Brazil)

601-800              University of Brighton (United Kingdom)

601-800              University of Bucharest (Romania)

601-800              Budapest University of Technology and Economics (Hungary)

601-800              Cairo University (Egypt)

601-800              University of Calcutta (India)

601-800              California State University, Long Beach (United States of America)

601-800              Capital Medical University (China)

601-800              University of Castilla-La Mancha (Spain)

601-800              University of Central Lancashire (United Kingdom)

601-800              University of Cergy-Pontoise (France)

601-800              Chang Gung University (Taiwan)

601-800              Carlos III University of Madrid (Spain)

601-800              University of Chemistry and Technology, Prague (Czech Republic)

601-800              Chiang Mai University (Thailand)

601-800              Chiba University (Japan)

601-800              China University of Geosciences (Wuhan) (China)

601-800              China University of Petroleum (Beijing) (China)

601-800              Chonbuk National University (South Korea)

601-800              Chongqing University (China)

601-800              Chonnam National University (South Korea)

601-800              Chulalongkorn University (Thailand)

601-800              Chung Yuan Christian University (Taiwan)

601-800              Chungnam National University (South Korea)

601-800              Clemson University (United States of America)

601-800              Comenius University in Bratislava (Slovakia)

601-800              Coventry University (United Kingdom)

601-800              Dalian University of Technology (China)

601-800              University of Debrecen (Hungary)

601-800              University of Delhi (India)

601-800              University of Dhaka (Bangladesh)

601-800              Dublin Institute of Technology (Republic of Ireland)

601-800              Ehime University (Japan)

601-800              University of Electronic Science and Technology of China (China)

601-800              Eötvös Loránd University (Hungary)

601-800              Erciyes University (Turkey)

601-800              Federal University of Bahia (Brazil)

601-800              Federal University of Minas Gerais (Brazil)

601-800              Federal University of Paraná (UFPR) (Brazil)

601-800              Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

601-800              Federal University of Santa Catarina (Brazil)

601-800              Federal University of São Carlos (Brazil)

601-800              Federal University of Viçosa (Brazil)

601-800              Federal University of Lavras (Brazil)

601-800              Feng Chia University (Taiwan)

601-800              Florida Institute of Technology (United States of America)

601-800              Fu Jen Catholic University (Taiwan)

601-800              Gdańsk University of Technology (Poland)

601-800              University of Ghana (Ghana)

601-800              Gifu University (Japan(

601-800              Glasgow Caledonian University (United Kingdom)

601-800              University of Greenwich (United Kingdom)

601-800              Hacettepe University (Turkey)

601-800              University of Huddersfield (United Kingdom)

601-800              University of Tehran (Iran)

601-800              Hunan University (China)

601-800              University of Ibadan (Nigeria)

601-800              University of Indonesia (Indonesia)

601-800              Inha University (South Korea)

601-800              I-Shou University (Taiwan)

601-800              Istanbul University (Turkey)

601-800              Jagiellonian University (Poland)

601-800              Jilin University (China)

601-800              University of Jordan (Jordan)

601-800              Jordan University of Science and Technology (Jordan)

601-800              Juntendo University (Japan)

601-800              K.N. Toosi University of Technology (Iran)

601-800              Kaohsiung Medical University (Taiwan)

601-800              Khon Kaen University (Thailand)

601-800              King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand)

601-800              Kingston University (United Kingdom)

601-800              Kinki University (Japan)

601-800              Kobe University (Japan)

601-800              Konkuk University (South Korea)

601-800              Kumamoto University (Japan)

601-800              Kyungpook National University (South Korea)

601-800              Kyushu Institute of Technology (Japan)

601-800              University of Latvia (Latvia)

601-800              Lille 1 University – Science and Technology (France)

601-800              University of Lincoln (United Kingdom)

601-800              University of Ljubljana (Slovenia)

601-800              University of Marrakech Cadi Ayyad (Morocco)

601-800              Miami University (United States of America)

601-800              Middlesex University (United Kingdom)

601-800              University of Murcia (Spain)

601-800              Nagasaki University (Japan)

601-800              University of Nairobi (Kenya)

601-800              National Chengchi University (Taiwan)

601-800              National Chung Cheng University (Taiwan)

601-800              National Chung Hsing University (Taiwan)

601-800              National Taipei University of Technology (Taiwan)

601-800              National Taiwan Ocean University (Taiwan)

601-800              National University of Córdoba (Argentina)

601-800              National University of Science and Technology (MISiS) (Russian Federation)

601-800              National University of Sciences and Technology (Pakistan)

601-800              Niigata University (Japan)

601-800              Northumbria University (United Kingdom)

601-800              Northwestern Polytechnical University (China)

601-800              Nottingham Trent University (United Kingdom)

601-800              Oakland University (United States of America)

601-800              Ocean University of China (China)

601-800              Ohio University (United States of America)

601-800              Okayama University (Japan)

601-800              Osaka Prefecture University (Japan)

601-800              University of Pardubice (Czech Republic)

601-800              University of Paris North – Paris 13 (France)

601-800              University of Patras (Greece)

601-800              University of Pécs (Hungary)

601-800              Polytechnic University of Valencia (Spain)

601-800              Pontifical Catholic University of Paraná (Brazil)

601-800              Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) (Brazil)

601-800              Pontifical Catholic University of Valparaíso (Chile)

601-800              Prince of Songkla University (Thailand)

601-800              Qatar University (Qatar)

601-800              Rio de Janeiro State University (UERJ) (Brazil)

601-800              Rochester Institute of Technology (United States of America)

601-800              Saitama University (Japan)

601-800              University of Salford (United Kingdom)

601-800              University of Santiago, Chile (USACH) (Chile)

601-800              São Paulo State University (UNESP) (Brazil)

601-800              Savitribai Phule Pune University (India)

601-800              University of Science and Technology Beijing (China)

601-800              Sejong University (South Korea)

601-800              University of Seoul (South Korea)

601-800              Shahid Beheshti University (Iran)

601-800              Shanghai University (China)

601-800              Shantou University (China)

601-800              Sheffield Hallam University (United Kingdom)

601-800              Shinshu University (Japan)

601-800              Showa University (Japan)

601-800              Sichuan University (China)

601-800              University of Silesia in Katowice (Poland(

601-800              Slovak University of Technology in Bratislava )Slovakia(

601-800              Sogang University (South Korea(

601-800              Sophia UniversityJapan(

601-800              University of South Africa )South Africa(

601-800              Southern Federal University (Russian Federation)

601-800              University of Southern Mississippi (United States of America)

601-800              University of Southern Queensland (Australia)

601-800              Suez Canal University (Egypt)

601-800              Sultan Qaboos University (Oman)

601-800              Suranaree University of Technology (Thailand)

601-800              University of Szeged (Hungary)

601-800              Taipei Medical University (Taiwan)

601-800              Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

601-800              Technical University of Madrid (Spain)

601-800              University of Texas at El Paso (United States of America)

601-800              Texas Tech University (United States of America)

601-800              Tokai University (Japan)

601-800              Tokushima University (Japan)

601-800              Tokyo University of Marine Science and Technology (Japan)

601-800              Tokyo University of Science (Japan)

601-800              Tomsk State University (Russian Federation)

601-800              Tottori University (Japan)

601-800              Toyohashi University of Technology (Japan)

601-800              Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)

601-800              Universiti Putra Malaysia (Malaysia)

601-800              Universiti Sains Malaysia (Malaysia)

601-800              Universiti Teknologi MARA (Malaysia)

601-800              Ural Federal University (Russian Federation)

601-800              V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine)

601-800              University of Vigo(Spain)

601-800              Vilnius University (Lithuania)

601-800              Warsaw University of Technology (Poland)

601-800              Waseda University (Japan)

601-800              University of West Bohemia (Czech Republic)

601-800              University of the West of England (United Kingdom)

601-800              West University of Timişoara (Romania)

601-800              University of Westminster (United Kingdom)

601-800              Xidian University (China)

601-800              Yeungnam University (South Korea)

601-800              Yıldız Technical University (Turkey)

601-800              Yokohama City University (Japan)

601-800              Yokohama National University (Japan)

601-800              Yuan Ze University (Taiwan)

.دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود