چگونه یک محل - ارزان در انگلستان پیدا کنیم
چگونه یک محل - ارزان در انگلستان پیدا کنیم:

در این مطلب میخواهیم برای پیدا کردن یک محل - ارزان مواردی را به شما بگوئیم:

  1. ابتدا یک جستجوی ساده در Google برای به دست آوردن قیمت تخمین خانه ها
  2. مراجعه به مشاورین املاک در مناطق مختلف (هرگز خانه و یا خوابگاهی را بدون دیدن انتخاب نکنید.)
  3. پیدا کردن یک هم اتاقی قابل اطمینان به خاطر تقسیم کردن هزینه ها
  4. چک کردن نزدیک محل تحصیل به محل - برای حذف هزینه های ایاب ذهاب
  5. اگر محل - از محل تحصیل شما دور است حتما می بایست نزدیک بودن محل - به خط مترو و یا اتوبوس محل تحصیل خود را چک کنید.
  6. هزینه های اضافی محل - را حتما چک کنید چون بعضی از آپارتمانها شامل هزینه های برق و گاز و حتی اینتر نت میباشد سعی کنید این آپارتمانها را بگیرید .
  7. برای پیدا کردن محل سکونت عجله نکنید مطالعه گسترده قبل از عقد قرارداد الزامی است.

 

امیدوارم با توجه به راهنمائیهای ذکر شده محل - مناسبی پیدا کنید.