فستیوال گلستونبری
گلستونبری که یکی از مشهورترین فستیوال های جهان است چیزی است که هرکسی که به موسیقی علاقمند است حداقل باید یک بار آن را تجربه کند. هر ماه ژوئن جمعیت هل هله کنان از همه ی نقاط جهان در جایی که به شهری کوچک می ماند در کنار مزارع جمع می شوند و تعدادی از بزرگترین گروه های موسیقی جهان برای اجرا روی بیشتر از 100 صحنه صف می کشند. محل فستیوال به گلی بودن معروف است پس چکمه هایتان را فراموش نکنید.