شرایط کار ضمن تحصیل در انگلستان


6 ماه پیش


طبق قانون دانشجویان بین المللی اجازه کاره پاره وقت در انگلستان خواهند داشت البته این اجازه کار به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه داده می شود و دانش آموزانی که در کالج و مدرسه مشغول به تحصیل هستند و سن آنها زیر ۱۶ سال است اجازه کار نخواهند داشت. اجازه کار ضمن تحصیل در انگلستان به  دانشجویان حدود ۲۰ ساعت در هفته می باشد اما این اجازه به دانشجویانی داده می شود که در دانشگاهها و کالج های تأیید شده در لیست رسمی UKVI مشغول به تحصیل هستند. برای دانشجویان اتحادیه اروپا هیچ محدودیت زمانی برای کار ضمن تحصیل در انگلستان وجود ندارد. صدها فرصت شغلی برای کار پاره وقت دانشجویان در انگلستان و در شهر لندن وجود دارد و مؤسساتی نیز وجود دارند که به دانشجویان در یافتن این مشاغل کمک می کنند. در برخی دانشگاهها نیز بخشی با این عنوان برای کمک به دانشجویان و یافتن شغل پاره وقت وجود دارد.دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود