رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته مامایی


about 3 سال ago


.

مامايي يكي از زيرمجموعه‌هاي علوم پزشكي است كه نقشهاي بسيار گسترده‌اي اعم از نقش مشاوره‌اي، آموزشي ، مراقبتي ، حمايتي،‌درمانگري و تحقيقاتي است. البته تمامي اين نقشها در ارتباط با مادر و كودك مفهوم پيدا مي‌كند يعني ماما به مشاوره قبل،‌ بعد و هنگام ازدواج  آموزش نحوه تنظيم خانواده، مراقبت در دوران بارداري، زايمان طبيعي و مراقبت بهداشتي مادر و كودك و آموزش به دختران در زمينه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن مي‌پردازد. حيطه رشته مامايي از دوران قبل از حاملگي شروع مي‌شود و تا پس از زايمان و ۶ سالگي كودك ادامه پيدا مي‌كند.

دانشگاه Essex رنکینگ 30 و دانشگاه City رنکینگ 47 را در رشته مامایی در کشور انگلستان دارند. موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه های نامبرده در ایران می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

Rank 2017

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

1

Edinburgh

100

87

96.0

72.1

9.3

10

458

6

-

2

Glasgow

86.1

97.0

99.2

83.4

15.4

10

454

5

94

3

Surrey

82.9

95

95.3

81.8

15.7

7

394

6

100

4

Keele

82.3

98.0

96.0

90.0

14.3

7

353

5

100

5

Liverpool

81

97

100

91.8

11.5

7

356

5

94

6

Bradford

78.4

83.8

87.4

75.8

15.1

5

355

10

99

6

UEA

78.4

81

86.6

69.3

14.7

4

400

10

98

8

Sheffield

77.9

92

85

80

10.8

8

366

5

-

9

Coventry

76.8

97.0

96.7

88.2

13.1

4

346

6

97

10

Kingston - St George's University

75.6

81

83.5

70.9

11

10

298

-

99

11

Glyndwr

75.2

97.0

99.3

95.3

20.4

2

-

7

100

12

Bournemouth

70.3

79

84.8

77.9

18.7

8

356

10

98

13

Edge Hill

69.9

94

95.7

88.2

14.2

5

347

8

93

14

Swansea

69.5

92

90

72.5

15.4

7

379

5

98

15

Oxford Brookes

69.1

91.9

93

84.3

16.7

4

338

7

98

15

Northumbria

69.1

88

92.0

78.1

16.3

4

372

6

99

17

Manchester

68.5

82.8

87.5

71.2

13.9

9

386

4

97

18

Queen Margaret

68.4

90

94.5

73.3

15.1

2

362

4

100

19

Manchester Met

67.7

93

94.8

83.5

13.8

3

368

1

99

19

Huddersfield

67.7

89.1

92.3

77.4

17.8

4

351

7

100

21

Sheffield Hallam

67.6

84

85.5

74.3

16.8

5

352

9

98

22

Leeds Beckett

67.2

88.1

93.3

74.7

12.5

4

361

4

97

23

Nottingham

67

64

76.8

61.5

14.9

8

380

8

100

24

Northampton

66.8

77

88.8

72.1

14.4

7

302

9

98

25

Chester

66.1

85

93

78

14.8

7

325

3

100

26

West London

66

83

86.7

78.6

17.5

6

344

8

98

27

Leeds

65.6

76

86.2

68.3

15.2

9

406

2

99

28

Bangor

65.3

81.8

83.7

78.3

16.4

3

425

2

100

29

Birmingham City

65.2

87

91.7

79.0

17.4

5

353

7

98

30

Essex

64.8

93

88.8

81.1

14.2

-

309

3

100

31

Cardiff

63.6

81.2

82.5

68.7

13.6

-

376

7

96

32

Southampton

62.9

68

76.1

53.3

14.2

9

382

7

98

33

Teesside

62.2

92

91.3

83.4

15.3

6

335

3

96

34

Bedfordshire

61.3

85

90

72.3

15.1

6

295

8

97

35

Anglia Ruskin

60.8

89

90.2

75.2

18.2

9

301

7

98

36

York

60.7

75

85.5

46.0

10.6

10

370

4

93

37

Plymouth

60.4

89.9

94.0

71.9

19.1

5

318

9

97

37

Staffordshire

60.4

85

92.0

84.2

16

6

321

2

99

39

Worcester

60.3

93

91.3

79.8

18.8

2

356

5

99

40

South Wales

59.2

90.1

93.8

75.3

19

3

379

4

97

41

Liverpool John Moores

57.2

90

88.9

64.1

20.3

4

356

8

97

42

Central Lancashire

56.7

91

90.3

76.4

19.5

5

364

5

97

43

Derby

56.4

83

87.7

57.5

14.3

6

312

7

98

44

De Montfort

54.8

76.8

88.7

65.5

18.4

5

330

5

100

45

UWE Bristol

54.6

80

82.7

71.9

17.2

3

339

5

99

46

Birmingham

52.5

88

92.0

57.3

15.4

4

387

3

95

47

City

52

81

88.2

74.1

18.7

9

332

4

95

48

University Campus Suffolk

50.7

83.8

87.7

76.2

21.1

-

327

3

100

49

Middlesex

50.5

69.3

78.5

63.3

13.9

9

297

5

95

50

London South Bank

49.5

77.3

83.3

60.3

15.6

6

321

4

97

51

Greenwich

49.4

92

94.0

78.4

21

3

312

6

96

52

Salford

49

83

82.8

73.7

15.4

4

361

3

93

53

Stirling

48.9

91

90.5

73.6

17.3

3

281

-

98

54

Cumbria

48.8

83

88.5

77.4

17.3

1

320

4

98

55

Lincoln

46.9

72.3

81.3

56.5

19.9

5

338

5

100

56

Bucks New University

46.3

84.8

91.2

72.3

19.4

4

289

7

94

57

Ulster

45.7

82

86.2

72

16.7

4

331

3

95

58

Dundee

45.6

88

90.3

74.4

21.3

7

281

-

97

59

King's College London

45.2

73.7

79.4

46.6

22.5

6

380

7

99

60

Glasgow Caledonian

44.9

89

92.5

75.6

20.7

4

329

2

97

61

Hertfordshire

43.7

85.9

87

61.8

15.2

4

315

1

98

62

Abertay Dundee

42.7

78.3

80.5

67.9

20.7

2

334

7

-

63

Brighton

41.7

67

79.5

61.7

16

4

339

2

97

64

Edinburgh Napier

41.4

81

86.2

64.9

17.3

3

292

-

96

65

West of Scotland

41.3

85

91.4

67.5

16.7

4

271

-

94

66

Canterbury Christ Church

40.6

86.1

88.2

69.3

17.9

2

310

7

94

67

Queen's, Belfast

39.9

66

79.7

60.4

19.5

4

339

9

91

68

Robert Gordon

34.3

78.8

77.6

66.3

16.5

5

312

2

94

69

Hull

30

81

85.8

71.3

18.8

4

367

4

86دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود