رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته نقشه کشی
.

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

1

Cambridge

100

97

94.0

60.1

13.6

10

561

8

-

2

UCL

91.8

91.3

86.5

69.0

11.2

10

476

8

85

3

Cardiff

89.9

100

95.5

79.5

12.4

9

398

6

92

4

Heriot-Watt

81.4

84.9

86.2

74.0

14.1

10

369

8

83

5

Reading

80.9

89

87.5

63.5

11.5

9

368

7

92

6

Loughborough

80.7

90.3

82.9

73.9

10.3

7

348

5

90

7

Queen's, Belfast

75.2

84.2

83.2

86.8

13.8

5

314

5

84

8

Sheffield

73.6

87.9

86.2

68.5

15.6

5

405

6

82

9

Anglia Ruskin

72.2

89.1

88.8

81.5

16.5

7

294

9

75

9

South Wales

72.2

76.1

80.1

77.5

17.4

3

-

9

-

11

Coventry

71.3

92.1

91.8

86.1

17.7

4

296

-

-

12

Manchester

69.5

85

84.6

68.3

-

9

354

7

70

13

Birmingham

68.9

88.9

88.0

64.4

19.9

6

385

7

-

13

Sheffield Hallam

68.9

91.1

89.3

71.0

14.9

4

310

5

84

15

Portsmouth

67.6

82.5

84.7

63.5

16.4

5

306

7

89

16

Newcastle

67.3

89.1

84.9

77.6

17.3

5

358

3

93

17

Oxford Brookes

67.2

86.5

83.2

75.4

15.3

4

333

5

83

18

Edinburgh Napier

67

93.5

94.9

78.3

18.9

3

337

7

72

19

Nottingham

66.3

82

74.1

64.7

14.7

8

-

8

-

20

Nottingham Trent

66.2

88.8

85.2

68.2

15.1

4

277

5

91

21

Kingston

65.1

71.6

76.4

58.3

12

9

290

6

74

22

Liverpool

63.5

91

86.3

75

18.1

5

-

6

-

23

Glasgow Caledonian

63.3

87.8

82.1

64.7

20.2

5

340

7

84

24

Brighton

61.2

84.2

83

62.7

18

4

287

8

77

25

Plymouth

60.7

94

95.3

75.7

15.4

4

252

3

76

26

Northumbria

60.2

79.3

79.8

62.2

16.9

4

338

5

82

27

Liverpool John Moores

60

79

75.1

70.5

17.6

3

332

8

74

28

Ulster

59.8

83.6

80.7

69.3

14.8

3

305

3

79

29

Royal Agricultural University

59.3

83

78.3

68.0

15.3

6

315

1

88

30

Greenwich

59.2

80.5

80.0

67.5

15.2

5

313

8

63

31

Central Lancashire

59.1

84.8

81.8

71.7

16.2

7

318

7

60

32

Salford

58.7

77

74.5

59.6

15.9

6

335

5

74

33

Robert Gordon

57.3

85

87.0

60.1

21.4

4

339

2

93

34

Edinburgh

57.2

69.3

74.7

46.9

19.6

8

426

-

-

35

Westminster

56.3

73.8

76.9

59.3

19.6

3

285

8

80

36

UWE Bristol

55.2

80.9

81.1

62.6

19.5

3

315

4

82

37

Aston

54.2

82.2

74.1

59.9

12.1

5

349

1

73

38

Leeds Beckett

50.7

73.2

80.4

61.5

17.2

3

260

7

66

39

Birmingham City

44.1

68.3

64.1

53.4

16.8

3

258

7

65

40

London South Bank

44

81.1

79.9

70.4

20.5

3

252

5

55

41

Bolton

32.8

59.8

63.5

42.6

15.5

2

229

2

-

42

Southampton Solent

32.5

56

66

42.4

19.8

4

230

-

-

43

Glyndwr

32

74

73.2

58.1

19.9

3

-

1

-