رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته داروسازی
.

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

1

Ulster

100

97.0

98.5

95.0

11

4

375

8

-

2

Queen's, Belfast

96.1

98

96.8

89.4

14.9

5

411

6

99

3

Cardiff

91.5

95.0

93.0

70.7

16.5

9

500

4

98

4

Robert Gordon

89.6

97

95.5

72

17.5

3

450

7

100

5

Nottingham

85.8

86.9

80.8

59.4

13.8

9

455

7

97

6

Bristol

84.6

88

90.8

68.9

9.3

9

438

2

-

7

Reading

83.4

94

90.3

64

14.6

7

371

7

100

8

Huddersfield

83.3

93

93.5

58.5

15.7

6

381

9

98

9

Keele

82.8

96.0

96.0

71.1

17.3

6

391

4

100

10

Leeds

79.7

100

95.5

87.4

10.9

3

406

2

-

11

UCL

79.1

83.2

84.3

55.5

12.9

9

460

5

94

12

Aston

79

95

88.7

75.2

20.2

5

405

6

99

13

Manchester

78.9

84.2

84.3

66.2

11.8

10

440

4

93

14

Brighton

78.5

89.9

93.2

75.4

22.8

3

395

8

95

15

Bath

77.3

90.1

90.0

62.4

16.7

5

438

5

95

16

King's College London

76.8

93.1

95.5

66.9

16.7

7

415

6

88

17

Birmingham

76.5

93.1

96.8

62.5

13.8

4

406

-

-

18

Strathclyde

75.3

83

87.0

57.1

19.6

7

508

6

96

18

Medway School of Pharmacy

75.3

85.1

85.5

62.7

14.8

6

341

8

98

20

UEA

74.8

99

96.5

70.7

17.5

4

413

2

96

21

Liverpool John Moores

66.1

90

81.4

57.8

21.1

3

366

8

100

22

De Montfort

65.8

95

90.8

65.9

17.3

3

324

6

95

23

Kingston

65.1

80.2

85.4

62.5

22.6

3

348

9

94

24

Sunderland

62.6

83

80.2

53

15.5

4

335

9

96

25

Portsmouth

62.3

89.1

87.3

70.9

15

4

347

4

89

26

Hertfordshire

61.5

87

83.7

59.4

15.2

4

333

7

92

27

Central Lancashire

60

77.8

78.5

62.8

24.4

3

384

6

100

28

Bradford

57.3

88.9

80.1

58.8

22.8

4

359

7

92

29

Liverpool

55.5

92.9

90.8

49.7

-

10

420

3

71

30

East London

39.3

87

93.8

83.7

39.9

3

236

2

-

31

London Met

36.6

90.9

92.7

77.5

27

3

206

1

-