رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته فیزیک
.

فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ جهان‌ در بزرگترین‌ مقیاس‌ تا ریزترین‌ مقیاس‌ در ارتباط‌ با علم‌ فیزیک‌ می‌باشد. دانشگاه Bristol رنکینگ 25 و دانشگاه Queen Mary  رنکینگ 33 در رشته فیزیک در کشور انگلستان دارند. موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری بسیاری از کالج ها و دانشگاه های انگلستان از جمله دانشگاه های  Bristol و Queen Mary در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

.

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

1

Oxford

100

88.9

89.5

76.9

8.3

10

2

Lancaster

98.7

98

97.5

93

9.1

6

3

St Andrews

95.8

97.0

92.5

81.5

8.7

9

4

Birmingham

93.2

98

95.0

84.7

12.6

7

5

Leicester

86.9

90.1

91.1

74.1

6.9

8

6

Hertfordshire

85.8

97

94.7

78.1

8.3

3

7

Durham

84.2

88.9

88.5

77.6

9.7

5

8

Imperial College

81.7

89

88.1

64.7

10.8

6

9

Sussex

81.5

85.9

92.0

77.1

10.3

6

10

Edinburgh

80.8

82

81.4

47.7

10.5

10

11

Manchester

80.5

91.1

90.5

69

11.9

8

12

UCL

80.4

90

81.2

56.2

7.8

7

13

Bath

79.6

95.0

93.0

81.0

14.2

4

14

Cardiff

78.3

91

90.7

73.9

11.9

7

14

Liverpool

78.3

98

93.1

69.7

11.7

8

16

Dundee

77.5

100

95.5

75.6

10.4

3

17

Warwick

77.3

85

84.3

78

11.6

7

18

Keele

76.3

94

94.7

88.8

8.1

4

19

Exeter

75.8

86.1

85.3

76.7

10.7

5

19

Southampton

75.8

94

93.2

66.3

11.4

5

21

Strathclyde

73.1

92

92.5

72.7

12.1

6

22

Heriot-Watt

71.4

88

86.0

71.4

15.8

10

23

King's College London

71.3

85.1

85.8

70.3

10.8

5

24

Portsmouth

70.7

100

95

71.2

10.3

4

25

Bristol

68.1

90

87.1

62.6

13.4

5

26

Surrey

67.8

92

91.0

74.6

11.4

4

27

Sheffield

67.4

99.0

92.5

79.1

13.5

3

28

York

65

89

94

62

11.7

7

29

Nottingham

64.8

95

92.0

70.4

12.4

7

30

Queen's, Belfast

64.2

84.8

88.4

80.2

10.2

3

31

Royal Holloway

63.8

94

90.5

72.2

9.3

6

32

Loughborough

63.2

81

81.7

69.6

10.8

3

33

Queen Mary

61

94

89.5

76

10.2

4

34

Glasgow

59.8

93.1

88.2

60.6

15.5

4

35

Hull

58

97

97

80.6

23.2

3

36

Leeds

56.1

85

89

62.5

13.3

3

37

Kent

54.6

89

88.7

68.3

13.6

3

38

Nottingham Trent

53.1

97

96.2

91.4

14.2

3

39

Swansea

50.2

87

85.8

53.7

14.4

3

40

Central Lancashire

44.1

74

77.6

63.7

11.7

3

41

West of Scotland

43.6

67.3

78.4

45.5

9.6

3

42

Aberystwyth

41.1

86.9

84.2

57.2

22.6

3

43

Salford

35.3

93.9

85.0

75.1

15

2