رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته پزشکی
Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

1

Cambridge

100

82

93.8

51.7

5.4

10

628

3

100

2

Oxford

96.8

97.0

97.6

84.5

9

-

608

4

88

3

UCL

84.1

90.9

92.0

57.5

4.8

7

570

5

100

4

Dundee

81.3

93.9

95.5

63.8

5.7

5

561

4

99

4

Queen Mary

81.3

94

96.0

65.5

7.3

6

559

6

98

6

Keele

80.2

97

97.5

88.6

6.8

4

506

6

100

7

Aberdeen

73.7

95.0

94.3

70

7.3

3

561

5

100

8

Imperial College

72

90

93.8

55.7

7.3

6

564

4

99

9

Cardiff

70.3

86

90.3

61.2

9.8

8

606

6

100

10

St Andrews

70

97

96.2

65.6

9.4

4

550

8

96

11

Exeter

69.5

93.9

93.0

70.0

7.5

7

515

4

99

12

Edinburgh

68

79.8

87.1

30.3

7

10

575

4

100

13

Plymouth

67.7

93.9

93.0

70.0

7.5

7

505

4

99

14

Newcastle

67.1

95

95.8

61.1

8.3

5

540

6

100

15

Brighton Sussex Medical School

65.7

96.0

96.0

83.2

12.4

9

510

9

99

16

Leeds

63.3

91

95.3

67.7

8

4

518

7

100

17

Manchester

62.9

79

89.5

63.9

8.3

9

521

6

100

18

Swansea

61.3

67.7

94.0

41.7

6.2

4

-

9

-

19

Glasgow

60.9

87.9

89.5

58.7

7.9

5

559

1

100

20

Southampton

58.5

89

92.2

68.3

7.5

4

493

7

100

21

Birmingham

57.2

91

91.0

50.1

8.9

5

552

4

100

22

Hull York Medical School

53.9

91.1

91.1

60.8

9.2

4

521

6

100

22

Nottingham

53.9

82

88.9

47.3

7.2

3

525

6

99

24

UEA

53.4

89

86.3

56.6

8.4

2

520

8

100

25

Leicester

50

84.2

89.0

30.3

7.4

5

528

3

100

26

Bristol

48.9

86

94.7

54.5

10.6

4

523

5

100

27

Queen's, Belfast

44.4

86

89.5

60.9

10.3

3

498

7

98

28

St George's, UoL

36.2

82.8

88.5

52.2

11

3

483

8

100

29

King's College London

36.1

58

75

29.1

6.4

4

506

6

99

29

Sheffield

36.1

82

87.3

54.5

10

3

494

5

100

31

Liverpool

31.5

71

76.8

42.6

8.9

5

470

7

100

32

Warwick

31.1

86

88.3

41.9

12.6

3

-

10

100