رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته آناتومی و فیزیولوژی
.

رشته های آناتومی و فیزیولوژی از مهمترين و قدیمی ترین رشته هاي علوم پايه پزشکي می باشد و جزء رشته هایی هستند که افراد علاقه زیادی به مطالعه در این زمینه را دارند . علاقمندان به تحصیل در این رشته ها می توانند در کشور انگلستان تحصیل خود را ادامه دهند. یکی از دانشگاه های برتر انگلستان در رشته آناتومی و فیزیولوژی دانشگاه Bristol می باشد. بر طبق اطلاعات بدست آمده در گاردین دانشگاه Bristol در رشته های آناتومی و فیزیولوژی توانسته رنکینگ 4 را در سال 2016 در بین دانشگاه های انگلستان کسب کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه Bristol در ایران تماس بگیرید.

Anatomy and physiology

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

1

Liverpool

100

89.1

91.8

72.5

5.6

10

402

8

56

2

Glasgow Caledonian

86.7

97.0

97.0

91.6

16.3

3

410

2

-

3

Leicester

80

98

93.7

68.2

16.8

9

405

5

68

4

Bristol

76.6

85

90.5

60.7

9.3

8

455

7

56

5

Manchester

74

89

91.7

68.3

11.1

6

438

6

69

5

Keele

74

98

95.0

81.2

16.1

3

384

2

-

7

Leeds

72.7

96

93.7

74.7

11.4

3

420

6

67

8

King's College London

70.9

89.9

89.2

60.4

10.3

8

435

3

69

9

Birmingham

66.2

87.1

92.0

64.7

16.7

4

429

8

80

10

East London

61.5

90.1

93.2

77.3

14.7

6

303

1

58

11

Central Lancashire

60.7

87.9

89.7

78.4

11.3

3

348

-

-

12

Edinburgh

60

74

93.8

52.4

10.8

-

-

6

63

13

Loughborough

55.7

88

88

77.5

19.9

4

365

3

63

14

Sussex

54.5

72

85.0

57.1

15.8

9

401

8

-

15

St Mary's, Twickenham

49.3

88

87

65.6

16.5

2

333

5

-

16

Queen's, Belfast

48.4

95

94.5

71.5

39.3

3

408

7

76

17

Portsmouth

48

88

90.2

78.7

14.2

4

309

9

-

18

Plymouth

42.7

84.6

89.9

72.3

19

3

312

7

64

19

Ulster

36.9

77.8

89.6

68.8

25.3

3

344

8

81

20

De Montfort

31.1

94.1

90.0

65.5

21.6

3

280

-

-