تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در انگلستان
پزشکی و دندانپزشکی همیشه پرطرفدارترین رشته ها نزد خانواده های ایرانی بوده اند هرپدر مادری از بدو تولد فرزندشان بدون در نظر گرفتن هیچ آیتمی در مورد فرزندشان اگر مورد سوال واقع شوند که دوست دارید دختر یا پسر شما چه کاره شوند؟به احتمال بسیار زیاد جوابشان پزشک یا دندانپزشک است.جالب است بدانید که این درجه محبوبیت این دو رشته فقط بین خانواده های ایرانی هم نیست بلکه گستردگی جهانی دارد وود به پزشک و دندانپزشک در همه جای دنیا به خاطر همین محبوبیت بسیار مشکل است و البته در بریتانیا مشکل تر .البته این مشکل بودن به معنای نشدنی بودن نیست چرا که اگر پزشکی انگلستان را بتوانید قبول شوید وارد معتبر ترین کشور دنیا در رشته پزشکی یا دندانپزشکی شده اید.برای ورود به پزشکی یا دندانپزشکی در انگلستان باید در چهار سال بهترین باشید و تکلیف شما در یک شب مشخص نمیشود.داشتن نمرات خوب GCSE و A LEVEL و شرکت در آزمونهای UKCAT یا  B MAT و کار کردن داوطلبانه در زمینه پزشک می باشند.در آخر اگر دانش آموز از مرحله مصاحبه به سلامت عبور کرد می تواند وارد دوره پزشکی یا دندانپزشکی شود.

به طور یقین پزشکی و دندانپزشکی بریتانیا از نظر امکانات و اعتبار دانشگاهها ،زمان تحصیل و امکان گزینش مستقیم محبوب ترین در دنیا هستند و در رنکینگ با رتبه اول نیا قرار دارند.پزشکی و دندانپزشکی انگلستان تا گرفتن مدرک عمومی یا MD 5سال طول می کشد و دوره های تخصص و فوق تخصص در تخصص های مختلف می تواند از 3 سال به بالا باشد.