Medicine Foundation Programme


11 ماه پیش


اگر میخواهید وارد رشته پزشکی در انگلستان شوید Medicine Foundation Programme تنها دوره ایست که شما می توانید با گذراندن این دوره به دانشگاه Royal College of Surgeons در ایرلند وارد شوید.
اگر می خواهید بدون گذراندن دوره Alevel و بدون شرکت در آزمون های UKCAT / BMATوارد رشته پزشکی شوید تنها از طریق این دوره میتوانید به اهداف خود برسید.
تنها برگزار کننده دوره Medicine Foundation Programme  کالج David Game می باشد که قویترین و بهترین دوره برای ورود به رشته پزشکی برای دانش آموزان بین المللی است.

 

دوره Medicine Foundation Programme  برای چه کسانی مناسب است؟
•  دانشجویان بین المللی که در حال حاضر دیپلم ایران و یا A level دارند ، اما مایلند خود را برای دانشگاه پزشکی آماده کنند.
•  دانش آموزان بین المللی که در حال حاضر با نظام آموزشی انگلستان آشنایی ندارند و نیاز دارند از طریق  UCAS برای دانشگاه پزشکی درخواست دهند.
•  دانشجویان بین المللی که در آزمون های UKCAT / BMAT پذیرفته نشده اند و می خواهند قبل از اقدام مجدد دانش خود را برای دانشگاه پزشکی افزایش دهند.

 

لیست دروس در دوره Medicine Foundation Programme