خانه ی جرج ارول در اسکاتلند
در کشور اسکاتلند، جزیره ای به نام جورا قرار دارد که جرج ارول رمان ۱۹۸۴ خود را در آن نوشته است . او بعد از موفقیتی که از رمان «مزرعه ی حیوانات» در لندن بدست آورد، به این خانه کشور نقل مکان کرد تا از تقاضاهای آن دوران به دور بمانددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود