وضعیت حمل و نقل در شهر لندن
ناوگان حمل‌ونقل پیشرفته و گسترده لندن خدمات عمومی و خصوصی بسیاری را به مسافران ارائه می‌دهد. سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ۳۷% از سفرها را شامل می‌شود. شبکه حمل‌ونقل عمومی لندن مرکز اصلی خطوط ریلی، هوایی و حمل‌ونقل جاده‌ای بریتانیا است. خدمات حمل‌ونقل عمومی تحت کنترل آژانس اجرائی حمل‌ و نقل در لندن Tfl است که کنترلِ بخش اعظم حمل‌ونقل عمومی شهر شامل مترو، اتوبوس، تراموا، قطار سبُک داکلندز(The Docklands Light Railway )، خدمات رودخانه‌ای  و متروی زمینی شهر را بر عهده دارد. دیگر خدمات ریلی توسط دپارتمان ملی حمل‌ونقل DfT به شرکت‌های کاربر حمل‌ونقل ریلی واگذار شده‌است