ساحل ژوراسیک
در کنار کرانه ی ساحل ژوراسیک رانندگی کنید
برای کسانی که به دنبال سفری جاده ای به یاد دوران قدیم می گردند، هیچ جایی بهتری از کرانه ی ژوراسیک از دیدنی های انگلستان وجود ندارد. گردش با ماشین در امتداد کرانه ی این ساحل چشم نواز یکی از بهترین موقعیت ها برای سفرهای جاده ای در انگلستان است. در این سفر با چشم نوازترین مناظر و یکی از بهترین جاهای دیدنی انگلستان به نام Durdle Door روبه رو می شوید.