جشن خیابانی در انگلستان
به جشن خیابانی بروید
هرچند که این یک سنت انگلیسی نیست اما مردم انگلیس خوب می دانند چطور یک جشن خیابانی درست و حسابی برگزار کنند. هرگز نباید فرصت تجربه این جشن ها را از دست بدهید. چه کارناوال ناتینگ هیل لندن چه جشن محله ی رنگین کمان، یا جشن های درون یکی از بن بست های بیرمنگام، حتما در یکی از این جشن های بیشمار شرکت کنید.