بازاریابی در کشور انگلستان
مهارت های بازاریابی برای توسعه فزاینده کسب و کار بسیار مهم است. نیاز به - در انگلستان و همچنین بازاریابان در انگلستان با بازار شغلی پررونق روبه افزایش است، و متخصصان بازاریابی مختلف برای هر دو مهارت های تکنیکی کاربردی و همچنین برای دانش آنها در زمینه استراتژی های بازاریابی خاص استخدام می شوند. بازاریابی کار انعطاف پذیری است و مدیران بازاریابی معمولا می توانند حدود 45000 پوند در سال درآمد کسب کنند. اگر شما یک کارگر خارجی هستید و مهارت هایی در زمینه ابزار بازاریابی دیجیتال دارید، پس پیدا کردن کار در بازاریابی نسبتا آسان است