پل توئیزل
پل توئیزل (Twizel) که از رودخانه‌ی تیل (River Till) در نورث آمبرلند می‌گذرد پل سنگی کوچکی است که از یک طاق قوسی ظریف تشکیل شده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این پل متعلق به قرن هجدهم است که دیوارهای پایین آن به این شکل بی‌همتا تزئین شده است، اما در واقع این پل متعلق به دوران تئودور است و در اوایل سلطنت پادشاه هنری هشتم تکمیل شد.