اخبار

David Game college

David Game college

Bosworth

Bosworth

Bosworth

Bosworth

Bosworth

Bosworth

The International Medical Foundation

The International Medical Foundation

افتخاری دیگر از KINGSTONE UNIVERSITY

افتخاری دیگر از KINGSTONE UNIVERSITY

کالج DAVID GAME

کالج DAVID GAME

موسسه علم گستر کاوه

موسسه علم گستر کاوه

UFP داروسازی در کالج David Game

UFP داروسازی در کالج David Game

خدمات علم گستر کاوه درمشاوره و اخذ پذیرش دوره FOUNDATION

خدمات علم گستر کاوه درمشاوره و اخذ پذیرش دوره FOUNDATION

The International Medical Foundation Programme

The International Medical Foundation Programme

اخذ ویزای تحصیلی بریتانیا به صورت تضمینی

اخذ ویزای تحصیلی بریتانیا به صورت تضمینی

برسی دانشگاه BRISTOL  در رتبه بندی TELEGRAPH

برسی دانشگاه BRISTOL در رتبه بندی TELEGRAPH

تحصیل در بهترین دانشگاه های انگلستان

تحصیل در بهترین دانشگاه های انگلستان

همکاری مدارس انگلستان با دانش آموزان مسلمان در ماه رمضان

همکاری مدارس انگلستان با دانش آموزان مسلمان در ماه رمضان

کالج BisHOPSTROW

کالج BisHOPSTROW

زندگی در انگلستان

زندگی در انگلستان

با فرهنگ انگلستان آشنا شویم

با فرهنگ انگلستان آشنا شویم

رنکینگ جدید دانشگاه Kings در Times higher Education

رنکینگ جدید دانشگاه Kings در Times higher Education

از دانشجویان موفق دانشگاه  Bristol  و Queen mary

از دانشجویان موفق دانشگاه Bristol و Queen mary

رتبه دانشگاه Queen mary   در 2018 GUARDIAN RANK

رتبه دانشگاه Queen mary در 2018 GUARDIAN RANK

اولین کنفرانس دانشجویان بین المللی با عنوان DEN  در دانشگاه Westminister

اولین کنفرانس دانشجویان بین المللی با عنوان DEN در دانشگاه Westminister

رنکینگ های جدید دانشگاه  BRISTOL در سال 2017

رنکینگ های جدید دانشگاه BRISTOL در سال 2017

 Kingston University دانشگاه برتر در  fashion ،  journalism  و  publishing در2017

Kingston University دانشگاه برتر در fashion ، journalism و publishing در2017

رنکینگ جدید دانشگاه ESSEX در سال 2017

رنکینگ جدید دانشگاه ESSEX در سال 2017

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته مهندسی مکانیک

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته مهندسی مکانیک

Essex University

Essex University

بهترین دپارتمان های ریاضی در لندن

بهترین دپارتمان های ریاضی در لندن

رنکینگ رشته Law در دانشگاه های انگلستان در Times

رنکینگ رشته Law در دانشگاه های انگلستان در Times

بزرگترین workshop روز پنجشنبه در موسسه علم گستر کاوه

بزرگترین workshop روز پنجشنبه در موسسه علم گستر کاوه

صفحه 27 از 34