افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

ما بسیار خوشحالیم که اعلام می کنیم کالج DAVID GAME توسط بازرسان Ofsted  به عنوان یکی از  برجسترین کالج ها  OUT STANDING در سال 2017 در  لندن شناخته شده است.

Ofsted دفتر برسی استانداردها و کیفیت تحصیلی  در آموزش و پرورش کشور  انگلستان  است ، Ofsted تمام دانشکده ها و دانشگاه ها را بررسی می کند تا از وضعیت تحصیلی و روند کاری کالج ها مطلع شود. شما می توانید هر گونه گزارش از  کالج ها را به صورت رایگان درسایت Ofsted  پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از این کالج  فوق العاده  با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید :

منتظر تماس شما هستیم.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME