دانشگاه ها و مدارس پزشکی انگلستان
University of Aberdeen, School of Medicine
🎓 Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary, UoL
🎓 University of Birmingham, School of Medicine
🎓 Brighton and Sussex Medical School
🎓 University of Bristol, Faculty of Medicine
🎓 University of Cambridge, School of Clinical Medicine
🎓 Cardiff University, School of Medicine
🎓 University of Central Lancashire Medical School
🎓 University of Dundee, Faculty of Medicine, Dentistry and Nursing
🎓 University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine
🎓 University of Exeter, Medical School
🎓 University of Glasgow, College of Medical, Veterinary and Life Sciences
🎓 Hull York Medical School
🎓 Imperial College School of Medicine, London
🎓 Keele University, School of Medicine
🎓  King’s College London School of Medicine
🎓  Lancaster University, Faculty of Health & Medicine
🎓 University of Leeds, School of Medicine
🎓 University of Leicester, Leicester Medical School
🎓 University of Liverpool, Faculty of Health and Life Sciences
🎓 London School of Hygiene and Tropical Medicine (Postgraduate Medical School)
🎓 University of Manchester, Faculty of Medical and Human Sciences
🎓 Newcastle University Medical School
🎓 Norwich Medical School, University of East Anglia
🎓 University of Nottingham, Faculty of Medicine and Health Sciences
🎓 University of Oxford, Medical Sciences Division
🎓 Plymouth University Peninsula Schools of Medicine and Dentistry
🎓 Queen’s University Belfast, Faculty of Medicine and Health Sciences
🎓 University of Sheffield, School of Medicine
🎓 University of Southampton, School of Medicine
🎓 University of St Andrews, Faculty of Medical Sciences
🎓 St George’s, University of London
🎓 Swansea University, School of Medicine
🎓  University College London, University College Medical School
🎓 University of Warwick, Warwick Medical School

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود