دانشگاه‎های انگلستان -رشته های پزشکی  – مورد تاییدوزارت بهداشت ایران ۲۰۱۸-۲۰۱۹
دانشگاه‌های گروه پزشکی انگلستان مورد تایید وزارت بهداشت 
King s College London (کالج گیگ لندن)
UCL) University Colleg London) ( دانشگاه یو سی ال)
University of Birmingham ( دانشگاه بیرمنگام)
The university of Manchester( دانشگاه منچستر)
Newcastel University( دانشگاه منچستر)
University of Bristol ( دانشگاه بریستول)
University of Oxford (دانشگاه آگسفورد)
University of cambridg (دانشگاه کمبریج)
Imperial College London (کالج امپریال لندل)
University of Edinburgh (دانشگاه ادینبرگ)
London school of Hygene and Tropical Medicine (دانشگاه های‎ژن و تروپیکال مدیسن )
University of Nottingham (دانشگاه نوتینگهام)
University of Glasgow (دانشگاه گلاسگو)
University of Liverpool (دانشگاه لیورپول)
University of Southampton ( دانشگاه  امپتون جنوبی)
Gardffer university (دانشگاه گاردفر)
The university of Sheffield (دانشگاه شفلد)
University of Dundee (دانشگاه دونده)
University of Leeds ( دانشگاه لییدز)
Queens university Belfast ( دانشگاه کویین بلفست)
The university of Warwick ( دانشگاه وارویک)
University of Aberdeen (دانشگاه آبردن)
University of Leicester ( دانشگاه لیکستر)
St.Georgs ,University of London (دانشگاه جرج مقدس لندن)
(University of East Anglia(UEA(دانشگاه وست آنجلا)
University of York (دانشگاه یورک)
Durham University (دانشگاه دورهام)
The university of Exeter(دانشگاه اکستر)
Keele University (دانشگاه کله)
University of Beth(دانشگاه بس)
University of Anderews (دانشگاه اندروز)
University of Sussex( دانشگاه سوسکس)
Ulster University ( دانشگاه اولستر)
Universityof Surrey (دانشگاه ساری)
University of Strathclyde (استرات کلاید)
Robert Gorden University ( دانشگاه روبرت گوردن)
University of Bradford ( دانشگاه برد فورد)
Queen Mary University of London (دانشگاه کویین مری لندن)
Bangor University( دانشگاه بنگور)
Plymouth University (دانشگاه پلی موث)
University of Hull (دانشگاه هال)
University of Stirling (دانشگاه استرلینگ)
Swansea University (دانشگاه سوان سی)
Aston University (دانشگاه آستون)
City. University of London(دانشگاه شهر لندن)


دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود