رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته دامپزشکی
.

رشته دامپزشکی‌ علم‌ شناخت‌ بیماری‌های‌ دامی‌ اعم‌ از بیماری‌های‌ مشترک‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ یا بیماری‌های‌ خاص‌ دام‌، پیشگیری‌ از بیماری‌ها، معالجه‌ بیماری‌ها و همچنین‌ علم‌ تغذیه‌ انسان‌ و دام‌ است بدون شک در میان مواد غذایی آنچه بسیار اهمیت دارد و جزولاینفک مواد غذایی روزانه است، پروتئین حیوانی است که از طریق دام تهیه می‌شود. در نشریه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ آمده‌ است‌ "هدف‌ نهایی‌ دامپزشکی‌ درمان‌ حیوانات‌ نیست‌ بلکه‌ دقیقاً تأمین‌ مواد غذایی‌ و بهداشت‌ انسان‌ می‌باشد. این رشته در کشور انگلستان نیز یکی از رشته های بسیار مهم است. در گاردین رنکینگ دانشگاه های برتر انگلستان در رشته دامپزشکی اعلام شده است و دانشگاه Bristol ششمین دانشگاه در رشته دامپزشکی در کشور انگلستان می باشد. موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه Bristol در ایران می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

Veterinary science

Rank 2016

Institution

Guardian score/100

Satisfied with course

Satisfied with teaching

Satisfied with feedback

Student to staff ratio

Spend per student/10

Average entry tariff

Value added score/10

Career after 6 months

Link

1

Cambridge

100

89.9

92.3

50.9

5.6

9

608

3

95

 

2

Liverpool

95.5

99

97.8

58.4

4.6

8

463

6

97

 

3

Edinburgh

89.4

93

94

61.1

8.1

8

528

8

94

 

4

Nottingham

79.7

98.0

97.2

64.6

7.9

3

466

4

92

 

5

Glasgow

59.7

90

92.7

57.7

8.4

4

541

3

93

 

6

Bristol

54.4

90.2

94.9

69.3

10.7

4

498

6

83

 

7

Royal Veterinary College

36.8

87

93.5

53.3

9.4

3

499

9

87

 

.