هیئت علمی کالج DUFF MILLER یا KENSINGTON PARK SCHOOL <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج&nbsp; <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">DUFF MILLER</span></strong> </span>در&nbsp;سپتامبر&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">2017</span></strong> به کالج <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Kensington Park School</span></span> </strong>تبدیل خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">همه ما کالج&nbsp; DUFF MILLER را با دانش آموزان مستقل ، دارای اعتماد به نفس بالا ، بلندپرواز و موفق &nbsp;در ورود به دانشگاه های برتر انگلستان میشناسیم.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج&nbsp; DUFF MILLERدر سال <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">1952</span></strong> تاسیس شده ، در دوره <span dir="LTR"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ALEVELS</span></strong>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;و آمادگی دانش آموزان برای ورود به رشته پزشکی در دانشگاه ، پیشرو بوده است.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">&nbsp;این کالج&nbsp; <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>Kensington Park School&nbsp;</strong></span> نام خواهد گرفت و یک مدرسه مستقل برای دختران و پسران &nbsp;11-18 سال خواهد بود.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">معلمان این کالج در تجربه و موفقیت های طولانی مدت ، بهترین رکورد ها را از آن خود کرده اند.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج &nbsp;<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">KPS</span></span></strong> دارای 2 ساختمان در دو سمت باغ&nbsp;<span style="color:rgb(255, 0, 0)">Kensington</span>&nbsp;قرار خواهند داشت.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">دانش آموزان <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>11-16 </strong></span>سال در <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Bark Place</span> </span></strong>و دانش آموزان <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">16-18</span> </strong>سال در <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Queen&rsquo;s Gate</span> </span></strong>خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL">اعضای جدید هیئت علمی این کالج جدید به شرح زیر می باشد.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Marwan Mikdadi</span></strong></span></p> <p dir="RTL">مروان میکدادی <span dir="LTR">(Marwan Mikdadi) </span>&nbsp;&nbsp;دوران کودکی خود را در <span dir="LTR">Kensington</span> سپری کرد .تحصیلات خود را از شهر <span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;Latymer </span>&nbsp;آغاز کرد وارد دانشگاه <span dir="LTR">Queen&rsquo;s University</span> در شهر <span dir="LTR">Belfast</span> شد و تحصیلات خود را در رشته اقتصاد و جغرافیای اقتصادی ادامه داد او همچنین دارای کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اطلاعات است.</p> <p dir="RTL">مروان کار خودربا <span dir="LTR">KPMG</span> در لندن آغاز کرد قبل از اینکه دوران تدریس خود را در دانشگاه<span dir="LTR"> Queen&rsquo;s </span>&nbsp;بگذراند. او تدریس را با <span dir="LTR">RGS Guildford</span>&nbsp; آغاز کرد و بعد از آن درسال 2001 در مدرسه<span dir="LTR"> St Paul&rsquo;s School </span>&nbsp;مشغول به تدریس شد و پس از مدتی به مدیریت بخش اقتصاد و سیاست <span dir="LTR">Economics and Politics)</span>) منصوب گردید جایگاهی که شش سال پیش از رفتنش به به شمال شرقی و لندن و قبول سمت جانشین مدیردر مدرسه &nbsp;<span dir="LTR">Bancroft&rsquo;s School</span>&nbsp; در سال 2010 داشت.</p> <p dir="RTL">او علاوه بر حفظ سمت مدیریت دپارتمان اقتصاد،مربی فوتبال و راگبی در <span dir="LTR">&nbsp;RGS and St Paul&rsquo;s</span> بود و مدیریت امتحانات دوره <span dir="LTR">A Level</span>&nbsp; در رشته&nbsp; اقتصاد را نیز درسال 2004&nbsp; بر عهده داشت&nbsp; جایگاهی که برای رفتن به <span dir="LTR">Bancroft&rsquo;s</span> واگذار کرد. مروان تعدادی کتاب ، مقاله برای مجله اقتصاد نوشته است و تدریس منابع و برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان را نیز در طی 10 سال گذشته به عهده داشته است.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Dick Jaine</span></strong></span></p> <p dir="RTL">نماینده <span dir="LTR">UK</span> دررشته شمشیر بازی، تدریس را در <span dir="LTR">Marlborough College</span> آغازکرد و بعد ها به <span dir="LTR">St Paul&rsquo;s School</span> در لندن پیوست جایی که در موقعیت های مختلف مدیریت در سال 1994 قرار گرفته بود.او دومین مدیر ارشد مدرسه&nbsp; <span dir="LTR">St Paul&rsquo;s </span>&nbsp;بود تا زمانی که مدرسه در جدول لیگ مدارس&nbsp; بخاطر کسب <span dir="LTR">A*</span> در دوره&nbsp; <span dir="LTR">A Level</span>&nbsp; دررتبه اول&nbsp; قرار گرفت. دیک باعث شد&nbsp; تا مدرسه<span dir="LTR"> St Paul&rsquo;s </span>&nbsp;به یکی از مدارس برجسته و توسعه یافته در بریتانیا&nbsp; تبدیل گردد و از این طریق&nbsp; صندلی های&nbsp; بهترین دانشگاه های آمریکا توسط دانش آموزان این مدرسه گرفته شود.او با سمت مدیریت ارشد به کار خود در مدرسه&nbsp; <span dir="LTR">St Paul&rsquo;s</span>&nbsp; پایان داد و به گروه <span dir="LTR">GEMS: a global education group</span> پیوست. هم زمان با کار در مجموعه <span dir="LTR">GEMS</span> ، او پیشنهاد مدیریت ارشد در مدرسه <span dir="LTR">Sherfield</span>&nbsp; را ردیافت کرد و یک تغییر چشمگیر در وضعیت مدرسه&nbsp; ایجاد کرد.او پس از سه سال با تحولی در دوره <span dir="LTR">ALEVELS</span> و با تشکیل یک مدرسه <span dir="LTR">sixth form </span>&nbsp;با 60 دانش آموزباعث شد تا مدرسه در جایگاه&nbsp; چهارم در جدول مدارس برتر قرار بگیرد.</p> <p dir="RTL">نهایتا در آخرین سال مدیریت دیک در مدرسه <span dir="LTR">Sherfield</span> این مدرسه اولین پیشنهاد خود از دانشگاه&nbsp; <span dir="LTR">Oxford</span> در رشته <span dir="LTR">natural sciences</span> دریافت کرد. بعد از آن دیک به عنوان مدیر آموزش و پرورش مدرسه<span dir="LTR">(KPS) </span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;Kensington Park School </span>&nbsp;&nbsp;به<span dir="LTR"> Astrum Education </span>&nbsp;&nbsp;پیوست.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Paul Motion</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Paul</span> لیسانس ریاضیات خود را از دانشگاهی در <span dir="LTR">&nbsp;New Zealand</span> دریافت کردو سال ها در مدارس معتبر <span dir="LTR">North Island</span> و<span dir="LTR"> Western Australia</span> دبیر ریاضیات بود.او همچنین تجربه سمت های مدیر گروه ،مدیر ارشد، مدرس ارشد،مدیر امتحانات ورودی دانشگاه و سرگروه برنامه های مربوط به بورسیه در دانشگاه آکسفورد را داشته است. زمانی که او در مدرسه مکاتبات <span dir="LTR">Wellington</span>&nbsp; تدریس میکرد همزمان کارگردانی برنامه های رادیویی در رابطه با ریاضیات در رادیوی ملی و مشاور ریاضی در پایه متوسطه و دوره های آمادگی برای دوره های جدید <span dir="LTR">A levels </span>&nbsp;در رشته آمار را در <span dir="LTR">lower North Island</span> نیز برعهده داشت.او بعد ها به انگلستان نقل مکان کرد و از <span dir="LTR">Dulwich College</span> پیشنهاد دبیر ریاضیات و مسئولیت گروه &nbsp;<span dir="LTR">rugby</span>&nbsp; و <span dir="LTR">rowing</span> را دریافت کرد.در سال1989 به مدرسه <span dir="LTR">St Paul&rsquo;s </span>&nbsp;رفت و مدیر سال و مدیردپارتمان ریاضیات&nbsp; آن مدرسه شد و در سال 2017 به گروه <span dir="LTR">Astrum Education</span> پیوست و تدریس را در مدرسه <span dir="LTR">Kensington Park School sixth form</span>&nbsp; ادامه داد.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Terry Peters</span></strong></span></p> <p dir="RTL">او تدریس را درسال 1988&nbsp; درمدرسه <span dir="LTR">St Paul&rsquo;s </span>&nbsp;آغاز کرد و به سرعت بعنوان معلم پویا و دقیق به شهرت رسید در ضمن او مربی قابلی در ورزش راگبی و دو میدانی است.به تدریج پیشنهادات زیادی در امور مدیریت به تری داده شد. و با گذشت زمان درسال 2006سمت او ارتقاء یافت و به جانشینی&nbsp; <span dir="LTR">Head Pastoral</span> رسید.در سال 2012 برای راه اندازی مدرسه<span dir="LTR">Sherfield </span>&nbsp;به <span dir="LTR">Dick Jaine</span> پیوست. او بعدها جانشین مدیر مدرسه و مدیر مطالعات مدرسه بود وهمزمان دبیر پیشگام ریاضیات در دوره <span dir="LTR">ALEVELS</span> در این مدرسه بود.دوسال بعد از تاسیس این مدرسه<span dir="LTR">&nbsp; Sherfield </span>،چهارمین مدرسه در جدول مدارس برتر<span dir="LTR"> sixth form</span> قرار گرفت.او بهترین معلم ریاضیات&nbsp; در دوره <span dir="LTR">A level</span> شناخته شدتا جایی که 66 درصد دانش آموزان نمره <span dir="LTR">A* </span>&nbsp;و باقی آنها نمره <span dir="LTR">A </span>&nbsp;گرفتند.</p> <p dir="RTL"><strong><span dir="LTR"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Simon Clarke</span> </span></strong></p> <p dir="RTL">او تحصیلات خود را با ورود به مدرسه آغاز کرد و در کالج در رشته شیمی ادامه دادو نهایتا تحصیلات خود را در دانشگاه اکسفورد به پایان رساند در سال2005 تدریس را در مدرسه<span dir="LTR"> St Paul&rsquo;s </span>&nbsp;آغاز کرد یکی از مراکز پیشرو آکادمیک و مستقل برای دانش آموزان پسر.او تجربه تدریس&nbsp; شیمی در تمام مقاطع از جمله آزمون ورودی <span dir="LTR">Oxbridge</span>&nbsp; و المپیاد در سال 2007 وارسال دودانش آموز به <span dir="LTR">UK team</span>&nbsp; را داشته است.او در ارائه برنامه<span dir="LTR"> practical &nbsp;organic chemistry </span>&nbsp;شیمی آلی وکاربردی برای مدارس در روز شنبه پیشگام بوده است .&nbsp; او اخیرا سمت معلم و مشاور ارشد را دررشته های فیزیک و شیمی برای ورود به&nbsp; دانشگاه های انگلستان به عهده داشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <div class="col-md-12"> <p><span style="font-size:13px">برای کسب اطلاعات بیشتر از این کالج ها&nbsp;</span><span style="font-size:13px"> با <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">موسسه علم گستر کاوه</span> </strong></span><span style="font-size:13px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">تماس بگیرید.</span></span></p> <p><span style="font-size:13px"><a href="http://%db%b2%db%b6%db%b2%db%b0%db%b0%db%b7%db%b8%db%b3%f0%9f%93%9e%20%db%b2%db%b6%db%b2%db%b0%db%b0%db%b7%db%b8%db%b4%f0%9f%93%9e/">۲۶۲۰۰۷۸۳📞<br /> ۲۶۲۰۰۷۸۴📞</a><br /> &nbsp;<br /> <a href="https://t.me/egkaveh">https://t.me/egkaveh</a></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="col-md-12"> <p>&nbsp;</p> </div> 7/3/2017 4:34:06 PM f0f35bda-d099-48f8-9237-6bdeed72bbc2.jpg 50000 College Edit | Details | Delete Chelsea Independent College <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">این کالج با دو ساختمان مدرن ،در قلب لندن ، نزدیکی ایستگاه <span dir="LTR"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">FULHAM BRODWAY</span></strong> </span>&nbsp;واقع شده است که به تمام نقاط شهر دسترسی دارد.</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">درکالج چلسی با دانش آموزان رابطه نزدیکی برقرار میشود، تا انگیزه و علایق آنها به منظور ارتقاء عادات یادگیری موفق روشن گرددو این ضمانت صورت میگیرد که دانش آموزان از استعدادهای بلقوه خود آگاه شوند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">GCSE</span></span></strong></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این کالج برنامه ای پیشرفته برای دوره <span dir="LTR">GCSE </span>&nbsp;در نظر گرفته تا به دانش آموزان این اطمینان را بدهد در فرآیند رسیدن آنها به دوره <span dir="LTR">ALEVEL </span>&nbsp;، تجهیزات و مهارت های یادگیری زبان بطور کامل فراهم آمده است تا دانش آموزان با موفقیت نمرات لازم برای ورود به بهترین دانشگاه ها را کسب نمایند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">ALEVEL </span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">دوره&nbsp;&nbsp; <span dir="LTR">ALEVEL</span> مورد توجه بسیاری از دانشگاه های بریتانیا است و همچنین برای تمام موسسات جهانی شناخته شده می باشد. کالج چلسی با کسب نتایج فوق العاده در این دوره محیطی ایده ال را برای دانش آموزان فراهم کرده است تا دانش آموزان &nbsp;را بطور کامل آماده ورود به دانشگاه های&nbsp; مورد نظر خود کنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">خدماتی که در این دوره از سوی کالج چلسی ارائه میشود شامل :</p> <ul> <li dir="rtl" style="text-align:justify">راهنمایی در انتخاب موضوعات درسی</li> <li dir="rtl" style="text-align:justify">روش تدریس عالی&nbsp; و منحصربه فرد</li> <li dir="rtl" style="text-align:justify">مشاوره های بسیار قوی برای مصاحبه های وروردی دانشگاه</li> <li dir="rtl" style="text-align:justify">تدریس فشرده دوره در سه ترم،برگزاری دوره های جبرانی و تقویتی&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">international foundation</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;<span dir="LTR">NCUK International foundation year</span></strong> </span>یک برنامه جهانی و شناخته شده می باشد که دانش آموزان را جهت ورود به دانشگاه آماده میکند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">EASTER REVISION</span></span></strong></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">بسیاری از دانش آموزان دره <span dir="LTR">ALEVEL</span> و <span dir="LTR">GCSE</span> &nbsp;در دوره <span dir="LTR"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">East revision</span></strong> </span>&nbsp;&nbsp;از پتانسیل خود استفاده میکنند تا به موفقیت تحصیلی دست پیدا کنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این دوره:</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">درک و &nbsp;دانش ، دانش آموزان را افزایش میدهد</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">یک رنامه ریزی&nbsp;با شیوه موفق جهت مرور و بازبینی است</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">باعث فزایش و تقویت اعتماد به نفس میشود</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">و بکارگیری تکنیک های موثر در آزمون از پیشرفت های دانش آ&raquo;وزان در این دوره است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">ACADEMIC SUMMER COURSES</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">در این دوره به دانش آموزان این فرصت داده میشود تا موضوع مورد علاقه خود را با عمق بیشتری مطالعه کنند مهارت های&nbsp; زبان انگلیسی خود را افزایش دهند و شناخت بهتری نصبت به رشته دانشگاهی و شغل آینده خود داشته باشند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">RETAKE COURSES</span></span></strong></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">دانش آموزانی که در دوره <span dir="LTR">ALEVEL </span>&nbsp;و<span dir="LTR">GCSE </span>&nbsp;از نمرات خود ناراضی بوده اند، کالج چلسی بهترین گزینه برای ارتقاء سطح نمرات آنهاست.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">MEDICAL PREPARATION</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج چلسی یکی از کالج هایی است که بطور تخصصی دانش آموزان را برای تحصیل در رشته پزشکی آماده میکند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">از خدمات این دوره&nbsp; شامل&nbsp; :</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">آمادگی برای آزمون <span dir="LTR">UKCAT </span>&nbsp;و <span dir="LTR">BMAT </span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">تمرین جهت آمادگی لازم برای مصاحبه فردی</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">تمرین جهت نوشتن اظهار نامه یا بیانیه فردی</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">نوشتن مقاله درباره اخلاق پزشکی</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;<span dir="LTR">OXBRIDGE PREPARATION</span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">هر سال بیش از 30 هزار دانش آموز متقاضی ورود به دانشگاه های آکسفورد و کمبریج هستند.این دانشگاه ها همیشه به دنبال کسانی هستند که بدون در نظر گرفتن پیشینه ، بهترین شرایط را برای ورود به دانشگاه داشته باشند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">اعضای هیئت علمی بهترین مشاوره هارا در کلاس های فوق برنامه به دانش آموزان ارائه میدهند، تا به عنوان یک رقیب قوی بهترین فاکتور ها را در مصاحبه و آزمون داشته باشند.</li> <li dir="RTL" style="text-align:justify">برگزاری&nbsp; آزمون های آموزشی توسط متخصصینی که در حوزه خود تخصص دارند.</li> <li dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</li> <li dir="RTL" style="text-align:justify">و البته همیاری و همراهی کسانی که فارغ التحصیل آکسفورد و کمبریج هستند و این فرآند مصاحبه و آزمون را</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">بخوبی طی کرده اند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">تمامی منابع جمعاوری شده برای این دوره توسط آموزگاران با تجربه در دانشگاه آکسفورد و کمبریج انجام شده است.</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Life at Chelsea Independent College</span></span></strong></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج چلسی&nbsp; اقامتگاه هایی با محیطی آرام و و دوستانه برای دانش آموزان فراهم کرده است که 55% این اقامتگاه ها شبانه روزی هستند.سلامتی و شادی دانش آموزان ، الویت اول کالج چلسی می باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>&nbsp;<span dir="LTR">PASTORAL CARE</span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج چلسی معتقد است ، دانش آموزانی که خود را عضوی از این جامعه بدانند، در آینده رشد چشمگیری در رسیدن به موفقیت خواهند داشت.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">یکی از روش های موثر در موفقیت ، فراهم کردن محیطی قابل اعتماد و امن است. این کالج به هر دانش آموز یک معلم خصوصی اختصاص داده تا به عنوان یک مشاور همراه در همه مراحل تحصیل آنها را همراهی کند و راه و روش چگونه شاد زیستن را به دانش آموزان&nbsp; آموزش بدهد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج چلسی تلاش میکند تلاش میکند تا با حمایت 24 ساعته از دانش آموزان توسط متخصصین خود، روابطی دوستانه ایجاد کند و مهارت های لازم برای یک زندگی موفق را به دانش آموزان آموزش دهد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify">این کالج برای دانشجویان بین المللی یک خوابگاه &nbsp;کاملا مجهز در نظر گرفته است<span dir="LTR">:</span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Pure Hammersmith</span></strong></span> خوابگاهی ویژه دانش آموزان بالا و زیر 18 سال است که تا ایستگاه <span dir="LTR">Hammersmith</span> دو دقیقه فاصله دارد (پیاده روی) که هم به مرکز شهر و هم کالج چلسی دسترسی دارد.</li> <li dir="RTL" style="text-align:justify">این محل اقامت دارای&nbsp; ، سالن بدنسازی سینما ، تراس خصوصی و ... است. این امکانات فراهم شده تا دانش آموزان یک زندگی مستقل و فردی را بهتر تجربه کنند و خود را برای تحصیل در دانشگاه اماده کنند.</li> </ul> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای اخذ پذیرش رایگان و خدمات تخصصی کالج Chelsea &nbsp;فقط با <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">موسسه علم گستر کاوه</span></strong> <a href="http://egkaveh.org/contactUs">تماس </a>بگیرید.</p> <p style="text-align:right">&nbsp;:سایت کالج</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><a href="http://www.chelseaindependentcollege.com/en/">http://www.chelseaindependentcollege.com/en/</a></p> 4/24/2017 4:59:45 PM 6700b0cd-919c-4382-82b9-01cf6620a232.jpg 2000 College Edit | Details | Delete Duff Miller college <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right">این کالج در شهر <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">لندن</span></strong>، در خیابان کویینز گیت در محله ی اعیان نشین لندن واقع شده است.</li> </ul> <p style="text-align:right"><span dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کِنزینگتون</span> یکی از محله&zwnj;های اعیان&zwnj;نشین در غرب لندن وبیشتر معروفیت این محله به خاطر همسایگی آن با <span style="color:rgb(255, 0, 0)">کاخ کنزینگتون</span> است.</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL">این محله به منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی تعلق دارد و در کناره باختری هاید پارک قرار گرفته است. کنزینگتون به خاطر ساختمان&zwnj;های ویکتوریایی و اعیانی&zwnj;اش به عنوان محله &laquo;سلطنتی&raquo; لقب گرفته است.</span>&nbsp;</p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <ul> <li dir="rtl" style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(178, 34, 34)">داف میلر برگزارکننده دوره های :</span></strong></li> <li dir="rtl" style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">GCSES</span></span></strong></li> </ul> <p dir="RTL">کالج داف میلر آماده برگزاری دوره های GCSE با بهترین تجهیزات و معلمان با تجربه می باشد تا دانش آموزان این دوره را با موفقیت سپری کنند و با کسب نمرات عالی به دوره های بعد راه پیدا کنند.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">A-LEVELS</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">از ویژگی های برجسته این کالج، آموزش دانش آموزان در سطحی فوق تخصصی و آمادگی آنان برای ورود به دانشگاه های برتر انگلستان با نمرات بسیار عالی می باشد.</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">RETAKES</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;اگر دانش آموزان از نمرات خود در دوره ها&nbsp; ناامید شدند، داف میلر بهترین گزینه برای ارتقاع سطح علمی و بهبود نمرات آنهاست. &nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">MEDICAL PREPRATION</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">&nbsp;کالج داف میلر سالهاست که یکی از بهترین کالج ها در تربیت دانش آموزان جهت امادگی&nbsp; در رشته پزشکی است . داف میلر شهرت برجسته ای در پایه گذاری تربیت دانش آموزان در رشته پزشکی دارد. ورود به رشته علوم پزشکی کاری&nbsp; به شدت رقابتی است، اما داف میلر با ارائه تعدادی از دوره های مختلف که دانش آموزان را قادر به بهره مندی و برقراری روابط&nbsp; نزدیک با موسسات پزشکی بین المللی مورد احترام میکند &nbsp;شانس دانش آموزان را برای پذیرش به &nbsp;حد اکثر ممکن &nbsp;میرساند.</p> <p dir="RTL">دانش آموزان به طور کامل و با سطح بالایی، توسط متخصصین کالج به شکل زیر پشتیبانی میشوند:</p> <p dir="RTL">&bull; آماده سازی برای آزمون های <span dir="LTR">BMAT</span> و <span dir="LTR">UKCAT</span></p> <p dir="RTL">&bull; مهارت های لازم در مصاحبه ورود به دانشگاه</p> <p dir="RTL">&bull; چگونگی مصاحبه فردی</p> <p dir="RTL">&bull; نوشتن <span dir="LTR">CV</span></p> <p dir="RTL">&bull; مناظره اخلاق پزشکی</p> <p dir="RTL">&bull;آموزش کمک های اولیه</p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">OXBRIDGE PREPARATION</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">دانشجویانی که در کالج داف میلر بخاطر داشتن پتانسیل بالا برای موفقیت در بالاترین سطح علمی شناسایی شده اند ، این کالج با راهنمایی های خود شانس موفقیت آنها رابرای ورود به دانشگاههای آکسفورد یا کمبریج به حد اکثر میرساند. یک معلم خصوصی که فارغ تحصیل دانشگاه اکفورد و کمبریج است به طور منظم با هر دانش آموز ملاقات میکند.رئیس کالج داف میلر و اعضای هیئت علمی نیز با دانش آموزان ملاقات خواهند داشت تا مشاوره لازم برای ورود به دانشگاه به دانش آموزان داده شود.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>دانش آموزان در دوره&nbsp; آکسبریج نیز این خدمات را دریافت خواهند&nbsp;کرد</strong>:</span></p> <ul> <li dir="rtl" style="text-align:right">راهنمایی و کمک متخصصین داف میلر برای انتخاب دانشگاه و یا کالج&nbsp; مناسب البته با توجه به قابلیت و توانایی های هر دانش آموز.</li> <li dir="rtl" style="text-align:right">راهنمایی از آموزگار درس مرتبط برای مطالعه بیشتر و کنترل دقیق در درس مربوطه</li> <li dir="rtl" style="text-align:right">کمک متخصصین در مصاحبه حضوری دانشگاه اکسفورد و کمبریج که خود همین متخصصین در این مصاحبه ها قبلا شرکت کرده اند و همچنین &nbsp;جز هیئت علمی این مصاحبه ها بوده اند.</li> <li dir="rtl" style="text-align:right">کمک و راهنمایی در آزمون های ورودی و کمک گرفتن از معلمهایی که در حوزه های انتخابی خود متخصص هستند.</li> <li dir="rtl" style="text-align:right">استفاده از تجربیات شخصی متخصصینی که خود فرایند ورود به دانشگاه آکسفورد و کمبریج را گشت سر گذاشته اند.</li> <li dir="rtl" style="text-align:right">استفاده منابع نوشته شده توسط آموزگاران با تجربه در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج.</li> </ul> <p dir="rtl" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">EASTER REVISION</span></strong></span></p> <p dir="RTL">کالج داف میلر متخصص در برگزاری دوره های (<span dir="LTR">GCSE</span>) و همچنین (<span dir="LTR">ALEVELS</span>) می باشد.</p> <p dir="RTL">کالج داف میلر با برگزاری دوره تابستانی (<span dir="LTR">EASTER REVISION</span>) تلاش میکند تا دانش موضوعی و سطح علمی دانش آموزان را ارتقا دهد وزمانی که دانش آموزان&nbsp; در حال ترک کردن این کالج هستند با ابزار های لازم ، اعتماد به نفس و انگیزه بالا راه موفقیت را در پیش بگیرند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>مراقبت معنوی(مشاور همراه) : </strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">هر دانش آموز یک آموزگار خصوصی دارد که ناظر حضور و غیاب در کلاس،دقت و عملکرد دانش آموز در امتحانات است.این آموزگار اولین کسی است که دانش آموز و والدین او میتوانند هرگونه سوال و یا نگرانی خود را با او در میان بگذراند.آنها پیشرفت و رفاه دانش آموزان&nbsp; را کنترل میکنند مطابق مسئولیتی که به عهده آنهاست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>خوابگاه :</strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">کالج میلر تلاش میکند تا محیطی امن ،شاد وراحت برای دانش آموزان فراهم آورد.</p> <p dir="RTL">این کالج برای دانشجویان بین المللی دو خوابگاه &nbsp;در نظر گرفته است<span dir="LTR">:</span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Pure Hammersmith</span></strong></span><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"> :</span> </strong>خوابگاهی ویژه دانش آموزان بالای 18 سال است که تا ایستگاه <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Hammersmith</span> </span>دو دقیقه فاصله دارد (پیاده روی) که هم به مرکز شهر و هم کالج میلر دسترسی دارد.</li> <li dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</li> <li dir="rtl" style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Princess Beatrice House </span></strong></span><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">&nbsp;:</span> </strong>خوابگاهی که برای دانش آموزان کمتر از 18 سال تدارک دیده شده و با ایستگاه <span dir="LTR"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Earl&rsquo;s court</span> </span>&nbsp;که در نزدیکی این&nbsp; خوابگاه است دانش آموزان در مدت 15 دقیقه میتوانند خود را به کالج داف میلر برسانند.</li> </ul> <p dir="RTL">این&nbsp; دو خوابگاه هر روز وعده های اصلی غذا را برای دانش آموزان فراهم میکند.جالب است بدانید هر دو خوابگاه مجهز به وسایل آشپزی است که دانش آموزان میوانند براحتی آشپزی کنند</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>باشگاه اسوس</strong><strong><span dir="LTR"> (Ethos)</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">کالج داف میلر با همکاری کالج سلطنتی لندن<span dir="LTR">(<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Imperial College</span></strong>)</span> برای دانش آموزان این امکان را فراهم&nbsp; آورده تا به مرکز ورزشی دانشگاه دسترسی داشته باشند.</p> <ul style="list-style-type:circle"> <li dir="RTL" style="text-align:right">این ورزشگاه دارای تجهیزات به روز با پنج فضای ورزشی متنوع طراحی شده است.</li> <li dir="RTL" style="text-align:right">استخر مدرن و روشن 25 متری</li> <li dir="RTL" style="text-align:right">سالن ورزشی با کفپوش مخصوص ، پنج سالن ورزشی بدمینتون و یک تابلوی نمایش امتیاز ها با آخرین تکنولوژی روز.</li> <li dir="RTL" style="text-align:right">برگزارکننده کلاس های ورزشی شامل : یوگا،پیلاتس، زومبا و...</li> <li dir="RTL" style="text-align:right">ساعات دسترسی به باشگاه روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ساعت&nbsp; 9صبح تا 4:30 عصر</li> </ul> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>حضور در جامعه :</strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این کالج با سفرها واردو های &nbsp;تفریحی مرتبط با موضوعات درسی هر رشته مانند : موزه تاریخ طبیعی لندن، گالری ملی پرتره، موزه علوم، ویکتوریا و آلبرت ، تئاتر ها و دانشگاه ها و طیف وسیعی از فعالیت های موجود وهمچنین یک سفر اسکی که سالانه برگزار میشود این امکان را برای دانش آموزان فراهم میکند تا تجربیات بیشتری را درطول تحصیل خود کسب نمایند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:right"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>از افتخارات این کالج :</strong></span></li> </ul> <p dir="RTL">مهربد کشاورز جایزه <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">CIEF </span>&nbsp;</span></strong>را بخاطرهمکاری استثنایی و فوق العاده که درمدت زندگی خود در کالج&nbsp; داف میلرداشت در سال2012 دریافت کرده است.این جایزه توسط رئیس <span dir="LTR">CIEF</span> آقای لورد دکسن در مراسمی که&nbsp; در مجلس اعیان (کاخی مجلل برای برگزاری مجالس مهم) در ماه مارس برگزار شده بود به مهربد اهدا گردید.</p> <p dir="RTL">او با گذراندن دوره<span dir="LTR"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">AS-Alevel</span></strong> </span>&nbsp;&nbsp;با کسب نمره عالی&nbsp; وارد دوره <span dir="LTR">A2-Alevel </span>&nbsp;شد و با&nbsp; کسب نمره قابل توجه <span dir="LTR">A*A*A*A*A* </span>&nbsp;ثابت کرد که مصمم است تا بهترین جایگاه را برای لیسانس مهندسی شیمی&nbsp; در کالج سلطنتی لندن<span dir="LTR">(Imperial College)</span> کسب نماید.</p> <p dir="RTL"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>توجه :</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج&nbsp; <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">DUFF MILLER</span></strong> </span>در&nbsp;سپتامبر&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">2017</span></strong> به کالج <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Kensington Park School</span></span> </strong>تبدیل خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">همه ما کالج&nbsp; DUFF MILLER را با دانش آموزان مستقل ، دارای اعتماد به نفس بالا ، بلندپرواز و موفق &nbsp;در ورود به دانشگاه های برتر انگلستان میشناسیم.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج&nbsp; DUFF MILLERدر سال <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">1952</span></strong> تاسیس شده ، در دوره <span dir="LTR"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ALEVELS</span></strong>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;و آمادگی دانش آموزان برای ورود به رشته پزشکی در دانشگاه ، پیشرو بوده است.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">&nbsp;</span><span style="font-size:12px">این کالج&nbsp; <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>Kensington Park School&nbsp;</strong></span> نام خواهد گرفت و یک مدرسه مستقل برای دختران و پسران &nbsp;11-18 سال خواهد بود.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">معلمان این کالج در تجربه و موفقیت های طولانی مدت ، بهترین رکورد ها را از آن خود کرده اند.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج &nbsp;<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">KPS</span></span></strong> دارای 2 ساختمان در دو سمت باغ&nbsp;<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Kensington</span></strong>&nbsp;قرار خواهند داشت.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">دانش آموزان <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>11-16 </strong></span>سال در <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Bark Place</span> </span></strong>و دانش آموزان <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">16-18</span> </strong>سال در <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Queen&rsquo;s Gate</span> </span></strong>خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">کالج DUFF MILLER در تلاش است تا بهترین کیفیت تحصیلی را درسال 2017 ارائه دهد.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:13px">برای اخذ پذیرش رایگان و خدمات تخصصی کالج داف میلر فقط با <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">موسسه علم گستر کاوه</span></strong> </span><a href="http://egkaveh.org/contactUs"><span style="font-size:12px">تماس</span> </a>بگیرید.</p> <p style="text-align:right">&nbsp;:سایت کالج</p> <p style="text-align:right"><a href="http://www.duffmiller.com/en/">http://www.duffmiller.com/en/</a></p> 4/24/2017 2:51:10 PM c73db7dd-17f1-4e34-ac29-05e2fd28d959.jpg 15000 College Edit | Details | Delete Bishopstrow College <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این کالج واقع در کنارشهری تجاری تاریخی <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Warminster</span> </span></strong>با مناظر طبیعی&nbsp; بسیار زیبا است که براحتی از طریق قطار و جاده به تمام نقاط دسترسی دارد.این کالج با شهر لندن با قطار 95 دقیقه فاصله دارد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>دوره های تحصیلی در</strong><strong><span dir="LTR">BISHOPSTROW &nbsp;</span></strong></span></p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Preparation for boarding school programme </span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج <strong><span dir="LTR">BISHOPSTROW</span></strong> دانشجویان بین المللی را برای ورود به بیش از 150 کالج شبانه روزی برتر انگلستان آماده میکندهر دانش آموز برنامه ای خاص دارد که شامل آمادگی برای آزمون ، مصاحبه&nbsp; و طیف گسترده ای از فعالیت های فوق برنامه ای مشود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">1 Year IGCSE Programme</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این دوره به دانش آموزان با سطح زبان انگلیسی بالا و ریاضیات قوی توصیه میشود تا خودرا برای کالج های برتر انگلستان آماده کنند، برای کسانی که تمایل به ادامه تحصیل در <span dir="LTR">Sixth form college </span>&nbsp;را دارند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">1 Year Pre-IB Programme</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این دوره مخصوص دانش آموزان با سطح زبان و ریاضیات بالاست ، تا خودرا برای ورود به کالج های برتر آماده کنند و مدرک دیپلم بین المللی خود را از کالج مورد نظر دریافت کنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Academic Summer Programme</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این دوره 5 هفته ای ، شامل یک دور فشرده آموزش زبان انگلیسی و مطالعه موضوعاتی مانند : زبان انگلیسی، ریاضی، علوم و ... است و مهارت زبان دانش آموزان را تا سطح <span dir="LTR">IELTS 5 </span>و <span dir="LTR">IELTS6 </span>&nbsp;&nbsp;ارتقائ میدهد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Individual Tuition</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج <strong><span dir="LTR">BISHOPSTROW</span></strong><strong> به منظور تکمیل برنامه تحصیلی با ارائه کلاس های کمک درسی و فوق برنامه ای و ارائه موضوعاتی مانند : زبان ، ریاضیات&nbsp; و .... در موفقیت دانش آموزان تاثیر بسیاری دارد.</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Academic Success</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>این کالج سابقه موفقیت 100% در ارزیابی&nbsp; </strong>&nbsp;<strong><span dir="LTR">Cambridge English Languag</span></strong><strong>&nbsp; دارد.</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>در سال 2016 ، </strong>&nbsp;<strong>93 % دانش آموزان این کالج در ورود به دوره </strong><strong><span dir="LTR">GCSE </span></strong><strong>&nbsp;موفق بوده اند.</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">creditation</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl" style="list-style-type:circle"> <li style="text-align:justify">کالج <strong><span dir="LTR">BISHOPSTROW</span></strong> دارای <span style="color:rgb(255, 0, 0)">استاندارد جهانی</span> برای کسانی که علاقه مند به آشنایی با زبان ، فرهنگ و ارزش های انگلستان هستند.</li> <li style="text-align:justify"><strong><span dir="LTR">BISHOPSTROW</span></strong> دارای استاندارد آموزش زبان انگلیسی در بریتانیا توسط <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">British Council</span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl" style="list-style-type:circle"> <li style="text-align:justify">این کالج یکی از اعضای رسمی <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Independent Schools Association</span></span> و <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Boarding Schools&rsquo; Association</span></span> میباشد.</li> <li style="text-align:justify">یکی از اعضای <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">English UK and BAISIS</span></span></li> <li style="text-align:justify">دارای لیسانس <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">Quality Education</span></span> که یک برند جهانی برای کیفیت تحصیل است.</li> <li style="text-align:justify">کالج <span dir="LTR">BISHOPSTROW</span> یک مرکز مجاز برا ی برگزاری <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">University of Cambridge International Examinations</span></span> و&nbsp; <span dir="LTR"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">University of Cambridge English Language Assessment examinations</span></span>&nbsp;&nbsp; می باشد.</li> </ul> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Extra-Curricular Activities</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">فعالیت های فوق برنامه ای شامل طیف وسیعی از ورزش های روزانه، صبحگاهی و کلوپ های شامگاهی&nbsp; است &nbsp;جهت ترویج روحیه تیمی ، افزایش اعتماد به نفس ، همکاری و کمک به&nbsp; دوستان طراحی شده است تا وقتی <span dir="LTR">BISHOPSTROW</span> را ترک میکنند مهارت های لازم برای رسیدن به موفقیت را به دست آورده باشند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کلوپ هایی مانند : دانشمند دیوانه ، دارت ، تماشای پرنده ها ، پیاده روی و ... است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کالج <span dir="LTR">BISHOPSTROW</span> ، علاوه بر تشویق و ترقیب دانش آموزان برای یک زندگی مستقل و فردی به آنها فعالیت های سرگرم کننده با دوستان در مدرسه شبانه روزی را پیشنهاد میکنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">محیطی آرام و شاد که دانش آموزان در آن احساس آرامش و امنیت داشته باشند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">دانش آموزان در قلب کالج اصلی در اتاق هایی با ظرفیت 2 تا8 نفره اقامت دارند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">محل اقامت پسران بزرگ سالدر خوابگاه <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">ALDHELM</span> </span></strong>در نزدیکی کالج است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">همه دانش آموزان به امکانات رفاهی&nbsp; مانند :</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">اتاق های مشترک ، استخر، تنیس روی میز ، فوتبال، پیانو ، ارگ، اتاق مطالعه و<span dir="LTR">WIFI </span>&nbsp;دسترسی دارند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">سالن غذا خوری مجهزبرای صرف صبحانه،ناهار و شام .</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">لباس های دانش آموزان سه مرتبه در هفته شسته شو داده می شود.</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><span dir="LTR">Guardians</span></strong></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">برای هر دانش آموز یک سرپرست تعیین میشود که میتواند از دوستان یا آشنایان دانش آموز هم باشد. سن هر سرپرست باید بالای 25 سال باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">اگر والدین دانش آموز فرد مورد اعتماد و مناسبی را برای سرپرستی پیدا نکنند کالج با همکاری سازمان</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span dir="LTR">AEGIS (The Association for the Education and Guardianship of International Students)</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">یک خانواده را بعنوان <span dir="LTR">Guardians</span> به والدین دانش آموز معرفی میکند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">برای اخذ پذیرش رایگان و خدمات تخصصی کالج <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Bishopstrow&nbsp;&nbsp;</span></strong>فقط با <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">موسسه علم گستر کاوه تنها نماینده رسمی</span></strong> این کالج تماس بگیرید.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">سایت کالج :</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><a href="http://www.bishopstrow.com/">https://www.bishopstrow.com/</a></p> 4/23/2017 4:31:21 PM 7c83a0e2-54c2-4d88-bcfe-08590a994be0.jpg 1000 College Edit | Details | Delete British Study Centers <div> <div> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">مرکز مطالعات بریتانیا</span></strong>(بریتیش استادی سنتر) در <strong><span style="color:#FF0000">سال ۱۹۳۰</span></strong> تأسیس شده است&nbsp;</p> <p dir="RTL">شعب مختلف کالج در<span dir="LTR"> <strong><span style="color:#FF0000">London </span></strong></span>، <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">Brighton</span></span></strong>، <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">Oxford </span></span></strong>و<span dir="LTR"> <strong><span style="color:#FF0000">Bournemouth </span></strong></span>می باشد</p> <p dir="RTL">تجربه ی بالای اساتید و همچنین کیفیت برتر آموزشی از ویژگی های متمایز این کالج است</p> <p dir="RTL">یکی از <strong><span style="color:#FF0000">با کیفیت ترین</span></strong> کالجهای زبان بریتانیا میباشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#FF0000">محدود بودن تعداد دانش آموزان</span> ، به معلمان این امکان را می دهد تا بر روی اهداف و علایق</p> <p dir="RTL">دانش آموزان کار کرده و آنها را برای پیشرفت در زمینه کاری خود و رسیدن به هدف مورد نظرشان یاری دهند</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">محیط گرم و صمیمی کلاسها</span></strong> و کالج نیز بر موفقیت دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان مسلما بی تأثیر نخواهد بود&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#FF0000"><strong><span dir="LTR">British Study Center</span></strong></span> دوره های <strong><span style="color:#FF0000">زبان </span></strong>را در سطوح مختلف از <strong><span style="color:#FF0000">مبتدی تا پیشرفته</span></strong> ارائه می دهد&nbsp;</p> <p dir="RTL">این کالج متخصص برگزاری دوره های <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">IELTS</span> </span></strong>و <span dir="LTR"><strong><span style="color:#FF0000">TOEIC</span></strong>/<strong><span style="color:#FF0000">TOEFL</span></strong></span><strong><span style="color:#FF0000"> </span></strong>می باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">BSC</span> </span></strong>دوره های آمادگی آزمون کمبریج را نیز ارائه می دهد که این امکان را به شما می دهد که برای یک مدرک بین المللی و شناخته شده آماده شوید.</p> <p dir="RTL">زبان انگلیسی در این کالج از <strong><span style="color:#FF0000">دوشنبه هر هفته</span></strong> شروع شده و افراد بالای ۱۶ سال مجاز به شرکت در این دوره ها &nbsp;هستند .</p> <p dir="RTL">دوره های زبان از ۱۵ ساعت تا ۳۰ ساعت در هفته در این کالج ارائه می شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ارزیابی فردی :شما به هنگام ورود و در طول دوره همواره مورد حمایت و ارزیابی قرار خواهید گرفت .</p> <p dir="RTL">در روز اول از شما یک <strong><span style="color:#FF0000">آزمون کتبی و شفاهی</span></strong> گرفته خواهد شد و به طور منظم بر پیشرفت شما نظارت خواهد شد .</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کیفیت متمایز <span dir="LTR">BSC</span> &nbsp;در آموزش زبان انگلیسی این کالج را به یکی از <strong><span style="color:#FF0000">گرانترین</span></strong> و <strong><span style="color:#FF0000">لوکس ترین</span></strong> کالج های آموزش زبان انگلیسی تبدیل نموده است.</p> <p dir="RTL">دوره های تخصصی آموزش زبان انگلیسی برای &nbsp;معلمان نیز در این کالج وجود دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کسب <strong><span style="color:#FF0000">نشان آموزشگاه برتر</span></strong> زبان بریتانیا در سال ۲۰۱۰ از افتخارات این دانشگاه می باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">دوره های <span dir="LTR">BSC&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">General English Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Exam Preparation Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">IELTS Preparation</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">General English Plus TOEIC</span> &amp; <span dir="LTR">TOEFL Preparation</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Business English Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Cambridge Exam Preparation Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">One-to-One Lessons</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Morning Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Intensive Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Afternoon Courses</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Teacher Training Courses</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای اطلاعات بیشتر با ما در<a href="http://kavehgroup.org/contactUs">&nbsp;تماس</a>&nbsp;باشید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">لینک :&nbsp;<a href="https://www.british-study.com/">https://www.british-study.com/</a></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> </div> </div> 1/26/2016 3:59:08 PM 742b8db1-4114-4ba2-a956-6883e6b20e0f.jpg 10 College Edit | Details | Delete Queen Ethelburga <div>&nbsp;</div> <div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">کالج <strong><span style="color:#FF0000">Queen Ethelburga&rsquo;s</span></strong> در حومه ی <strong><span style="color:#FF0000">York </span></strong>و در فاصله ی &nbsp;212 مایلی لندن &nbsp;که این فاصله &nbsp;در حدود &nbsp;3 ساعت و ۴۲ دقیقه &nbsp;از مرکز لندن می باشد ، واقع شده است .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">کالج Queen Ethelburga&rsquo;s رنک شماره ۱ را در منطقه شمال شرقی براساس میانگین نمره &nbsp;ALevels را دارا می باشد &nbsp;.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">در ۷ سال گذشته ، تعداد دانش آموزان دختر و پسر در این کالج ( دانش آموزان داخل کشور و بین المللی ) به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است . حتی در رکورد اقتصادی هم این میزان ۲۰ % افزایش یافت . به نظر شما دلیل این امر چیست ؟</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">محیطی دوستانه و شاد</span></strong> برای بالا بردن روحیه و اعتماد به نفس دانش آموزان&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">کادر کاملا مجرب ، دلسوز و مهربان</span></strong> همواره در خدمت شماست&hellip;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">۹۸% از دانش آموزان این کالج <span style="color:#FF0000"><strong>به بهترین دانشگاه ها </strong></span>راه یافته اند .&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">سرمایه گذاری بالای ۶۵m &pound; در ۱۰ سال گذشته <strong><span style="color:#FF0000">کلیه امکانات</span></strong> مورد نیاز دانش آموزان را فراهم کرده است .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>مرکز ورزشی</strong></span> جدیدی برای رفاه حال دانش آموزان ایجاد شده است .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>محیط امن و سالم</strong></span> و به دور از مشکلات شهری فضای مناسبی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">هزینه های زندگی در میان دیگر شهرهای منطقه پایین تر است . تا ۲۰ % کمتر نسبت به جاهای دیگر</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">امکانات شبانه روزی بی نظیر، برخلاف هر چیزی که در هر مدرسه ای دیگر هست .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">چرا کالج Queen Ethelburga&rsquo;s متفاوت است ؟</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">پاسخ به این سؤال بسیار ساده است . این کالج <strong><span style="color:#FF0000">متشکل از ۴ مدرسه کوچک</span></strong> است که هر یک خود به طور جداگانه توسط یک <span style="color:#FF0000"><strong>مدیردپارتمان</strong></span> و یک <span style="color:#FF0000"><strong>مدیر اصلی</strong></span> که <strong><span style="color:#FF0000">Steven Jandrell</span></strong> نام دارد اداره می شود.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">با این روش یعنی تقسیم بندی مدارس به مدارس کم جمعیت ترهر مدیر دپارتمان می تواند یک شناخت دقیق و شخصی از نیازها ، استعدادها و شخصیت دانش آموزان خود داشته باشد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">در برخی از مدارس دانش آموزان از لحاظ درسی به ۳ گروه <strong><span style="color:#FF0000">ممتاز ، خوب و متوسط</span></strong> تقسیم می شوند ،</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">اما زمانی که از این نوع تقسیم بندی مدارس به مدارس کم جمعیت ترپیروی کنیم دیگر نیازی به گروهبندی دانش آموزان نیست . بنابراین <strong><span style="color:#FF0000">QE </span></strong>در واقع ۴ مدرسه در یک <strong><span style="color:#FF0000">کمپوس</span></strong> است .</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">بدون شک شما از سفر خود به این مدرسه لذت خواهید برد و این به این دلیل است که QE متفاوت از سایر مدارس موجود می باشد . والدین می توانند به صورت حضوری شاهد پیشرفت فرزندان خود در تحصیل و کسب اعتماد به نفس و موفقیت باشند .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>سبک مدرن مدرسه محبوب پدر و مادرها و دانش آموزان می باشد . هر اتاق دارای تلفن مستقیم ، تلویزیون پلاسما ماهواره ای ، پخش دی وی دی ، آشپزخانه کوچک ، یخچال و مرکز موسیقی ، سیستم تهویه هوا و سرویس بهداشتی فردی می باشد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>بررسی نتایج امتحانات دانش آموزان حاکی از موفقیت چشم گیر &nbsp;آن ها می باشد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>هدف QE <strong><span style="color:#FF0000">آموزش و پرورش</span></strong> برای زندگی است ؛ با <strong><span style="color:#FF0000">پیشرفت تحصیلی به عنوان هسته اصلی آن</span></strong> و با مهارت های اجتماعتی و زندگی به عنوان قلب آن .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >در ۹ دهه از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۱۲ ، کالج Queen Ethelburga&rsquo;s به یکی از بهترین و شناخته &nbsp;شده ترین مراکز آموزش و پرورش در انگلستان تبدیل شده است ،عواملی چون اعتبار ملی ، مراقبت از دانش آموزان ، محیط دوستانه و &hellip; باعت تحقق این امر شده است . یکی از برنامه های این کالج تخصیص سرمایه های موجود به منظور تأمین مالی کالج و فراهم کردن بالاترین امکانات و کیفیت برای دانش آموزان می باشد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >سرمایه گذاری بالغ بر ۴۵ میلیون پوندی تنها در چند سال گذشته منجر شده است تا دانش آموزان با استفاده از امکانات و کیفیت برتر به موفقیت های برجسته دست یابند . از جمله رایانه ، تلفن ، اینترنت و &hellip; در کلیه اتاق ها وجود دارد .&nbsp;</span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>کالج Queen Ethelburga&rsquo;s هر ساله در حال گسترش منابع خود هست که همین امر باعث شده است تا والدین این کالج را به عنوان یک فرصت بی نظیر برای فرزندان خود به رسمیت بشناسند .&nbsp;</span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">در پایان هر نیم ترم والدین یک گزارش کامل و جامع و دقیق و ارزیابی پیشرفت فرزند خود در هر موضوع خاص از طریق مدرسه دریافت خواهند کرد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span">دوره GCSE در کالج Queen Ethelburga&rsquo;s :</span></strong></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>این دوره در <strong><span style="color:#FF0000">سطح بسیار بالا</span></strong> در کالج &nbsp;QE با حضور اساتید مطرح و کاملا مجرب برگزار می شود . در این کالج دانش آموزان به طور کامل توسط دبیران خود از نظر درسی&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span">حمایت می شوند ، همچنین مشاوران مجرب و با تجربه در محیط کالج نقش به سزایی در بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها دارند . تجربه ثابت کرده است که این روش ( مشاوره ) نقش موثری در <span style="color:#FF0000"><strong>دستاوردهای علمی دانش آموزان</strong></span> ، استقلال آن ها و کسب مهارت های تحصیلیشان دارد .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span">دوره Alevels در کالج Queen Ethelburga&rsquo;s :&nbsp;</span></strong></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>Queen Ethelburga&rsquo;s College دارای سابقه درخشان در برگزاری دوره <span style="color:#FF0000"><strong>Alevels </strong></span>می باشد . همین امر که QE دارای رنک ۱ در منطقه شمال انگلیس در میانگین نمره Alevels می باشد خود گواه این مدعاست .&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span >نمرات لازم برای ورود به دوره Alevels و یا IB Diploma به شرح زیر است: </span></strong></div> <div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >► ۶ GCSEs at Grade C or above to include:</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >► Grade A*, A, B or C in English Language and Mathematics</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >► Grade A*, A or B in subjects to be studied at A Level/Higher Level IB Subjects</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >► International students should have certificated English language skills equivalent to &nbsp; &nbsp; &nbsp;IELTS 5.5 (or equivalent on our entry test)</span></div> <div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>برای اطلاعات بیشتر با ما در</span><a href="http://egkaveh.org/fa/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;تماس</a><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;باشید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>لینک:&nbsp;</span><a href="http://www.qe.org/">http://www.qe.org/</a></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> 1/26/2016 3:53:35 PM bc94235f-8131-43c3-89b4-3e04c2d59472.jpg 10 College Edit | Details | Delete St Mike <p dir="rtl"><span>این مدرسه برای اولین بار در سال <strong><span style="color:#FF0000">۱۹۲۳ </span></strong>در شهر <strong><span style="color:#FF0000">Bryn &nbsp;</span></strong>که &nbsp;در ۱۸۸ مایلی لندن{ فاصله از لندن : ۳:۱۴ (سه ساعت و چهارده دقیقه)} قرار دارد.<strong><span style="color:#FF0000">تاسیس </span></strong>شد و تا سال ۱۹۲۸ در همان مکان واقع بود.</span></p> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">St. Michael دارای سابقه مدیریتی قدیمی ، پر اعتبارو &nbsp;پایدار است و <strong><span style="color:#FF0000">بنیان گذاران </span></strong>آن <strong><span style="color:#FF0000">برادران Rees</span></strong>، شهرت آن را از موفقیت های آکادمیک به دست آورده اند .آنها در سال ۱۹۶۲ بازنشته شدند وجای خود را &nbsp;با پسر مدیر قبلی آنجا &nbsp;آقای &nbsp;<span style="color:#FF0000"><strong>Vaughan-Evans</strong></span> &nbsp;عوض کردند ، &nbsp;مدرسه تحت نظر ایشان به رشد خود ادامه داد و مدیر حاضر آنجا آقای <strong><span style="color:#FF0000">Daniel Sheehan</span></strong> &nbsp;در سال ۱۹۹۴مدیریت این مدرسه پرافتخار را به ارث برد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">موقعیت&nbsp;</span></strong></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">مدرسه در زمین های شخصی متعلق به خودش در شهر برین و <strong><span style="color:#FF0000">مشرف به Gower Peninsula</span></strong> واقع شده است،که <span style="color:#FF0000"><strong>نزدیک به &nbsp;شهر کاردیف</strong></span> در غرب لندن میباشد(کاردیف پایتخت کشور <strong><span style="color:#FF0000">ولز </span></strong>می باشد)</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">St.Michael دانش آموزان خود را از مناطق جغرافیایی وسیعی جذب میکنn و مربیان &nbsp;خود را با آخرین متدهای آموزشی و فرهنگی آماده میکند تا دانش آموزان موفق آینده را تحویل دانشگاههای قدرتمند انگلستان دهد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">دوره ها</span></strong></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; ابتدایی ۳ تا ۱۱ سال</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; <strong><span style="color:#FF0000">Pre-GCSE</span></strong></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size:13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; <strong><span style="color:#FF0000">GCSE</span></strong></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; <span style="color:#FF0000"><strong>A-level</strong></span></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">گذراندن این <strong><span style="color:#FF0000">دروس </span></strong>در GCSE &nbsp; <span style="color:#FF0000"><strong>اجباری </strong></span>است &nbsp;:</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; یک موضوع علمی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; زبان انگلیسی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; زبان و ادبیات انگلیسی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; فرانسه و یا اسپانیایی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; ریاضی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">دروس زیر در GCSE <strong><span style="color:#FF0000">اختیاری </span></strong>است و در حال حضر &nbsp;پیشنهاد میشود:</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; هنر /صنایع دستی / منسوجات و طراحی</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); f font-size: 13px; line-height: 20px;"> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull;</span> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">زیست شناسی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; مطالعات بازرگانی&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; شیمی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; چینی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; درام&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; جغرافیا&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; آلمانی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; تاریخ</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; لاتین&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; موسیقی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; تربیت بدنی&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; فیزیک&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >&bull; روانشناسی</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span ">&bull; زبان ولز</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span >پذیرش مدرسه :</span></strong></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >St. Michael یک مدرسه ی <strong><span style="color:#FF0000">مختلط </span></strong>است که دختران و پسران را از سن <strong><span style="color:#FF0000">۳سالگی</span></strong> آموزش میدهد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>دبیران دوره های این مدرسه همراه با یکدیگر روی برنامه تحصیلی دانش آموزان کار میکنند بنابراین شما در این دوره ها شاهد &nbsp;پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستید.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >هچنین <span style="color:#FF0000"><strong>امتحانات &nbsp;ورودی</strong></span> &nbsp;برای دانش آموزان <strong><span style="color:#FF0000">۴سال</span></strong> و <strong><span style="color:#FF0000">۶سال </span></strong>برای ورود به مدرسه ابتدایی <strong><span style="color:#FF0000">اجباریست</span></strong>.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >Michael&rsquo;s school دارای استاندارد <strong><span style="color:#FF0000">HTS </span></strong>می باشد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span>&nbsp; St. Michael دارای استاندارد HTS از طرف <strong><span style="color:#FF0000">آژانس مرزی بریتانیا</span></strong> است ،که به دانش آموزان بریتانیایی و خارجی که در رنج سنی ۱۱ تا ۱۸ سال هستند مکان های شبانه روزی را برای اقامت آنها &nbsp;پیشنهاد میکند.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >محل های <span style="color:#FF0000"><strong>اقامت &nbsp;شبانه روزی</strong></span> در حال حاضر دارای دانش اموزانی با ملیت های: <strong><span style="color:#FF0000">دانمارکی </span></strong>، <strong><span style="color:#FF0000">روسی</span></strong>،<strong><span style="color:#FF0000">نیجریه ای</span></strong> &nbsp;، <strong><span style="color:#FF0000">هنگ کنگی</span></strong> و <span style="color:#FF0000"><strong>چینی &nbsp;</strong></span>است.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >برای اطلاعات بیشتر با ما در<a href="/contactUs" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;تماس</a>&nbsp;باشید.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >لینک :&nbsp;</span><a href="http://www.stmikes.co.uk">http://www.stmikes.co.uk</a></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> </div> 1/26/2016 3:48:18 PM 7af72daf-080a-4c37-a55c-74b762f63249.jpg 11 College Edit | Details | Delete London Film Academy -LFA <div>&nbsp;</div> <div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">آکادمی فیلم لندن</span></strong> با <strong><span style="color:#FF0000">سرمایه گذاری های هیجان انگیز و ابتکاری</span></strong> در آموزش فیلم به یکی از مراکز اصلی آموزش فیلم سازی در یکی از پایتخت های فیلم جهان تبدیل شده است .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">LFA مجری آموزش های حرفه ای استاندارد در تمام زمینه های کلیدی فیلمسازی می باشد . همه اساتید کاملا حرفه ای ومجرب هستند .&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">کالج London Film Academy دارای استاندارد (<strong><span style="color:#FF0000">HTS </span></strong>(Highly Trusted Sponsor می باشد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">آیا شما به سینما علاقه مندید؟</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">اگر می خواهید یک فیلمنامه نویس ، کارگردان و یا یک <strong><span style="color:#FF0000">بازیگر حرفه ای شوید</span></strong> به حتم London Film Academy بهترین انتخاب برای رسیدن به اهدافتان خواهد بود . تجربه نشان داده است تحصیلات آکادمیک در زمینه بازیگری و فیلمسازی نقش بسزایی در ستاره شدن ایفا می کند .تفکر خلاق در نویسندگی با استفاده از محیط جذاب و آکادمیک London Film Academy به شما در نوشتن فیلمنامه های بسیار قوی همراه با ایده ها و درونمایه های نو کمک بسزایی می کند . آیا می دانید بسیاری از <strong><span style="color:#FF0000">بازیگران </span></strong>و <strong><span style="color:#FF0000">کارگردان های مشهور انگلستان</span></strong> از این کالج وارد عرصه سینما و تئاتر شده اند .قطعا برای کارآفرینی و خلاقیت در عرصه سینما و تئاتر تحصیلات آکادمیک نقش بسزایی خواهد داشت که کسب این مهارت از طریق</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size:13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">محیط آکادمیک London Film Academy شما را به اهدافتان خواهد رساند . موسسه علم گستر کاوه این افتخار را دارد که بعنوان نمایندگی انحصاری این کالج در ایران زمینه حضور دراین کالج را برای شما فراهم آورد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://egkaveh.org/fa/wp-content/uploads/image/LFA/LFA%20(1).jpg" style="height:158px; margin:0px; padding:0px; width:600px" /></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://kavehgroup.org/uploadFiles/0ff871a1-6329-48ce-a147-9d1e4f707dd8.jpg" style="height:157px; margin:0px; padding:0px; width:600px" /></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">London Film Academy در سال <strong><span style="color:#FF0000">۲۰۰۲ تأسیس</span></strong> <strong><span style="color:#FF0000">شده </span></strong>است . این کالج یکی از <strong><span style="color:#FF0000">زیرمجموعه های کالج David Game</span></strong> است که یکی از بهترین کالجهای لندن در زمینه سینما می باشد . این کالج ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه بازیگری ،&nbsp;کارگردانی ، فیلمنامه نویسی و &hellip; می باشد . برای آگاهی از دوره ها و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین موسسه علم گستر کاوه نماینده انحصاری این کالج در ایران تماس بگیرید.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">برای اطلاعات بیشتر با ما در</span><a href="/contactUs" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;تماس</a><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;باشد</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">لینک :&nbsp;</span><a href="http://www.londonfilmacademy.com/">http://www.londonfilmacademy.com/</a></div> </div> </div> 1/26/2016 3:34:39 PM f49125b8-2f0e-4566-9530-4010e983cf74.jpg 12 College Edit | Details | Delete ALBEMARLE <div>&nbsp;</div> <div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">ALBEMARLE کالج در مرکز شهر لندن واقع شده است. این کالج در شمال شرقی <span style="color:#FF0000"><strong>HYDE PARK</strong></span> قرار گرفته است که با مرکز شهر لندن ۲٫۴ مایل فاصله دارد که کمتر از ۱۰ دقیقه می باشد.این کالج ارائه کننده دوره های <strong><span style="color:#FF0000">GCSE </span></strong>و <span style="color:#FF0000"><strong>ALEVEL </strong></span>در رشته های علوم پزشکی, مهندسی, تجارت و مدیریت, علوم انسانی, زبان و هنربا کیفیت بسیار بالا می باشد.موسسه علم گستر کاوه نماینده انحصاری Albemarle در ایران می باشد.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">ALBEMARLE یکی از ۵ کالج برترانگلستان می باشد. یکی از ویژگی های این کالج کم جمعیت بودن کلاس ها است. کلاسها از ۵ تا ۸ نفر می باشد.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">کالج Albemarle دارای استاندارد ( <span style="color:#FF0000"><strong>HTS </strong></span>(Highly Trusted Sponsor &nbsp;می باشد.</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span style="font-size:14px">دوره های کالج Albemarle :</span></strong></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">ALevels :</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">یکی از بهترین کالجهای مجری دوره ALevels در لندن، اگر نتوان ادعا کرد که بهترین برگزار کننده این دوره در لندن می باشد . قبولی بالای ۹۰ درصد دانش آموزان در بهترین دانشگاه های انگلستان و <strong><span style="color:#FF0000">کسب نمرات ممتاز</span></strong> توسط دانش آموزان کالج مهر تاییدی بر این ادعا می باشد. اگر هدفتان ورود به دانشگاه های ممتاز انگلستان می باشد و قصد ادامه تحصیل در لندن را دارید، انتخاب دوره ALevels کالج Albemarle یکی از بهترین انتخاب هاست . کادر علمی مجرب این کالج می تواند شما را در مسیر ورود به دانشگاه های برتر انگلستان یاری نماید.برای آگاهی از جزئیات این کالج با مشاورین موسسه علم گستر کاوه تماس حاصل فرمایید.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">GCSE :</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">آیا اولویت شما <strong><span style="color:#FF0000">فراگیری دروس پایه با قدرتمندترین متد آموزشی</span></strong> می باشد؟ اگر جواب شما به سوال مطروحه آری است فرصت را از دست ندهید دوره های GCSE کالج Albemarle کیفیت علمی شما را به شکل اعجاب برانگیزی بالا می برد. تجربه نشان داده است که دانش آموزانی که دوره GCSE را در کالج Albemarle گذرانیده اند در دوره Alevel موفق تر بوده و وارد دانشگاه های ممتاز گشته اند. اگر به دنبال انتخابی مناسب برای گذراندن GCSE می باشید به شما پیشنهاد می کنیم روی نام <strong><span style="color:#FF0000">Albemarle </span></strong>یک Highlight بکشید. آگاهی بیشتر شما توسط مشاورین موسسه علم گستر کاوه درباره این کالج در صورت تماس با موسسه محقق خواهد شد.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">دوره های زبان Albemarle College :</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">برگزاری دوره های متنوع زبان به صورت کلاسهای <strong><span style="color:#FF0000">خصوصی و چند نفره</span></strong> . برای آگاهی از شروع دوره ها و اطلاعات دقیقتر با مشاورین علم گستر کاوه تماس بگیرید.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000">دوره های آمادگی UKCAT,BMAT,LNAT</span></strong> :&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره ها با <strong><span style="color:#FF0000">موسسه علم گستر کاوه</span></strong> تماس بگیرید.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">خوابگاه :&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">این کالج دارای <strong><span style="color:#FF0000">خوابگاه های مدرن و با امکانات عالی</span></strong> در نزدیکی کالج می باشد.اتاقهای تک نفره و یا اتاقهای دو نفره هم وجود دارد. و همچنین می توان با خانواده های انگلیسی زندگی کرد که این یکی از بهترین راه ها برای ارتقاء&zwnj; سطح زبان و آشنایی با فرهنگ انگلستان می باشد.</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p dir="rtl" style="text-align:center"><img alt="" src="http://kavehgroup.org/uploadFiles/970e297b-930d-4855-84f1-fed77252b56b.jpg" style="height:195px; margin:0px; padding:0px; text-align:center; width:623px" /></p> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای اطلاعات بیشتر با ما در<a href="/contactUs" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;تماس</a><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;باشد</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <p dir="rtl">لینک :&nbsp;<a href="http://www.albemarle.org.uk/">http://www.albemarle.org.uk/</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> 1/26/2016 3:30:52 PM faeb7311-2940-4987-8f48-3049abfae110.jpg 10 College Edit | Details | Delete Bosworth Independent College <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"> <p dir="RTL">این کالج درشهر <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">Northampton</span></span></strong>واقع در ۶۶٫۷ مایلی <strong><span style="color:#FF0000">شمال غربی لندن </span></strong>واقع شده است که طی کردن این فاصله با قطار۱ ساعت و ۲۶ دقیقه&nbsp;به طول</p> <p dir="RTL">می انجامد. شهر <span dir="LTR">Northampton</span> شهری نسبتاکوچک بامحیطی آرام ودانشجویی است. <span dir="LTR">Bosworth</span> در سال ۱۹۷۷ تاسیس شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این کالج دارای بیش از <strong><span style="color:#FF0000">۸۰ استاد با تجربه</span></strong> و <strong><span style="color:#FF0000">۳۲۰ دانش آموز</span></strong> و در ارائه خدمات و پشتیبانی از دانش آموزان یکی از بهترین کالجها است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کسب عنوان <strong><span style="color:#FF0000">بهترین&nbsp;کالج خصوصی</span></strong> انگلستان</p> <p dir="RTL">&nbsp;بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ این کالج را به یکی از بهترین گزینه های انتخابی جهت ادامه تحصیل&nbsp;در انگلستان تبدیل کرده است. <strong><span style="color:#FF0000">علم&nbsp;گستر کاوه نماینده انحصاری <span dir="LTR">Bosworth Independent College</span></span></strong> در ایران مفتخر است ملزومات&nbsp;ورود شما به بهترین کالج خصوصی انگلستان را فراهم آورد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کالج <span dir="LTR">Bosworth Independent College</span> دارای استاندارد( <span dir="LTR"><strong><span style="color:#FF0000">HTS </span></strong>( Highly Trusted Sponsor</span> می باشد.</p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">دوره های کالج <span dir="LTR">Bosworth&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">ALevels&nbsp;</span></p> <p dir="RTL">بیان یک جمله کافی است تا کیفیت این کالج را نماینگر باشد : <strong><span style="color:#FF0000">بهترین کالج</span></strong> انگلستان بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در دوره <span dir="LTR">ALevels</span> بنابراین</p> <p dir="RTL">هر گونه توضیح اضافی در مورد این کالج در دوره <span dir="LTR">ALevels</span> غیر ضروری به نظر می رسد. برای ثبت نام در این کالج به علت ظرفیت محدود</p> <p dir="RTL">در دوره <span dir="LTR">ALevels</span> بهتر است وقت را از دست نداده و با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">GCSE :</span></p> <p dir="RTL">وارد شدن به یک <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">Boarding School</span></span></strong> مانند <span dir="LTR">Bosworth</span> میتواند یکی از بهترین انتخابها جهت گذراندن دوره <span dir="LTR">GCSE</span> باشد بدون شک این کالج</p> <p dir="RTL">بهترین کالج خصوصی کل انگلستان در این زمینه می باشد. همانطوری که مشاهده می کنید ما دوره های کالجهای دیگر هم بسیار عالی توصیف کرده ایم&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما برای دوره های <span dir="LTR">GCSE</span> و <span dir="LTR">ALevels</span> تنها واژه هایی که شایسته توصیف <span dir="LTR">Bosworth</span> هستند بهترین و <strong><span style="color:#FF0000">تخصصی ترین</span></strong> می باشند. بازه سنی دانش آموزان</p> <p dir="RTL">این کالج بین <strong><span style="color:#FF0000">۱۴ تا ۱۹ سال</span></strong> می باشد بنابراین تخصصی بودن این کالج بیش از پیش نمایان می شود. امکانات بی نظیر این کالج در زمینه معرفی گاردین نیز</p> <p dir="RTL">واقعا انگشت نما می باشد.اگر واقعا به دنبال این هستید که بهترین آینده را برای تحصیل فرزندانتان رقم بزنید لحظه ای در انتخاب این کالج درنگ نکنید.</p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">موسسه علم گستر کاوه</span></strong> در صورت تکمیل نبودن ظرفیت این کالج در دوره های یاد شده به عنوان <strong><span style="color:#FF0000">تنها نمایندگی این کالج در ایران</span></strong> آمادگی ارائه&nbsp;</p> <p dir="RTL">مشاوره تخصصی به شما عزیزان را فراهم می نماید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Foundation</span></p> <p dir="RTL">یکی از گزینه های استثنایی این کالج برای دانشجویان خارجی دوره <strong><span style="color:#FF0000"><span dir="LTR">Foundation</span> </span></strong>این کالج است . تقریبا اکثرقریب به اتفاق دانشگاه های انگلستان</p> <p dir="RTL">دوره <span dir="LTR">Foundation</span> این کالج را جز یکی از گزینه های ورودی به دوره لیسانس خود ارزیابی می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره</p> <p dir="RTL">در کالج <span dir="LTR">Bosworth</span> با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دوره های زبان:</p> <p dir="RTL">کیفیت دوره های زبان <span dir="LTR">Bosworth</span> نیز تابع کیفیت برتر سایر دوره های این کالج است . این کالج طیف وسیعی از دوره های <strong><span style="color:#FF0000">زبان عمومی</span></strong></p> <p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000">و آکادمیک</span></strong> را با پیشرفته ترین متد اجرا می نماید. برای کسب آگاهی از دوره ها با مشاورین موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">خوابگاه :&nbsp;</p> <p dir="RTL">این کالج یکی از مناسب تین کالج ها است برای کسانی که <strong><span style="color:#FF0000">گاردین ندارند</span></strong> (فامیل یا آشنای انگلیسی) خود کالج این وظیفه را بر عهده میگیرد.&nbsp;</p> <p dir="RTL">خوابگاه های این کالج بسیار مجهز می باشد.امکانات خوابگاه شامل : همه اتاق های خوابگاه تحت نظارت ودریک سبک مشابه و مبله و دارای</p> <p dir="RTL">یک آشپزخانه کوچک وهمچنین امکانات رختشویی می باشد ،اتاق عمومی نیز حاوی برخی ازامکانات تفریحی داخل ساختمان ازجمله تلویزیون،</p> <p dir="RTL">دستگاه پخش دی وی دی،کامپیوتر،میزهای بیلیاردواینترنت می باشد.رستوران های عالی برای تمامی سلیقه ها و به رسمیت شناختن هرگونه&nbsp;</p> <p dir="RTL">نیازدررژیم غذایی دیگر دغدغه ای برای شما باقی نمی گذارد.</p> <p dir="RTL">برای اطلاعات بیشتر با ما در<a href="http://kavehgroup.org/manage/blogCtrl/Edit/contactUs">&nbsp;تماس</a>&nbsp;باشد</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">لینک :<a href="http://www.bosworth-college.co.uk/">&nbsp;http://www.bosworth-college.co.uk/</a></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> </div> 1/26/2016 3:19:13 PM 310a7139-36e8-4f92-a916-f5192e2334f5.jpg 20 College Edit | Details | Delete EALING INDEPENDENT COLLEGE <div dir="rtl" style="text-align: justify;">این کالج دارای ب<strong><span style="color:#FF0000">هترین سطح تدریس</span></strong> و با <strong><span style="color:#FF0000">سابقه عالی</span></strong> و <strong><span style="color:#FF0000">حفظ یک محیط بسیار دوستانه </span></strong>برای دانش آموزان و اساتید میباشد. بازدید کنندگان کالج به سرعت متوجه جو دوستانه و شور و شوق کارکنان و دانش آموزان می شوند.</div> <div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">ما در مرکز <span style="color:#FF0000"><strong>Ealing </strong></span>که یک منطقه دلپذیر و فوق العاده زیبا هست قرار گرفته ایم و <strong><span style="color:#FF0000">دسترسی آسان</span></strong> به فروشگاه ها, مغازه ها, فرودگاه و مترو.کالج Ealing دارای استاندارد (<strong><span style="color:#FF0000">Highly Trusted Sponsor</span></strong>)&nbsp;می باشد.یک <strong><span style="color:#FF0000">پارک </span></strong>بسیار زیبا در پشت این کالج وجود دارد به اسم <span style="color:#FF0000"><strong>Walpole park</strong></span> با فضای سبز بسیار زیبا و دل انگیز.</div> </div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"> <p style="text-align:justify">به علت نزدیک بودن به <strong><span style="color:#FF0000">Ealing Film Studios</span></strong> مناطق و گالری های بسیار جالب و معروف دارد.</p> <p style="text-align:justify">از ایستگاه مترو <strong><span style="color:#FF0000">Ealing Broadway</span></strong> تا کالج پیاده ۱۰ دقیقه فاصله است.این منطقه دارای اتوبوس ها و خط های مترو می باشد.<strong><span style="color:#FF0000">رستورانهای بسیار عالی</span></strong> با کیفیت عالی در نزدیکی Ealing قرار دارد.</p> </div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:12px">Ealing college در قلب </span><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:12px">Ealing Broadway</span></span></strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:12px"> واقع شده است.فاصله کالج تا مرکز لندن ۱۰ مایل (۲۰ دقیقه) می باشد.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong><span style="color:#FF0000">دوره های زبان</span></strong> :</p> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); ont-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">دانش آموزان خارجی برای ورود به دانشگاه ها و همچنین کالج ها، احتیاج به زبان قویتری دارند. دوره های زبان به صورت <strong><span style="color:#FF0000">گروهی و یا تک نفره</span></strong> تشکیل می شود.برگزاری طیف وسیعی از دوره های زبان شامل دوره های <strong><span style="color:#FF0000">عمومی و تخصصی</span></strong> و <strong><span style="color:#FF0000">آمادگی IELTS</span></strong> و همچنین برگزاری <strong><span style="color:#FF0000">تورهای تابستانی تفریح و زبان</span></strong> کالج Ealing را به یکی از بهترین گزینه ها برای دوره های زبان تبدیل نموده است . برای آگاهی از شروع دوره ها و اطلاعات دقیقتر با مشاورین علم گستر کاوه تماس بگیرید.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); ffont-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">دوره GCSE</span></strong> :</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">آیا می دانید یکی از دلایل <strong><span style="color:#FF0000">موفقیت </span></strong>دانشجویان ممتاز در دانشگاه های برتر انگلستان گذراندن این دوره در یکی از بهترین کالج های لندن می باشد . کالج Ealing بهترین کالج برای کسانی است که به موفقیت در آینده می اندیشند . داشتن <strong><span style="color:#FF0000">اساتید باتجربه</span></strong> و همچنین <span style="color:#FF0000"><strong>جو صمیمی و دوستانه</strong></span> آن ها با دانش آموزان از ویژگی های بارز این کالج می باشد که هر کسی در برخورد اول متوجه آن می شود .&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">موسسه علم گستر کاوه</span></strong> این افتخار را دارد که شما را برای ورود به این دوره <strong><span style="color:#FF0000">به صورت رایگان</span></strong> مشاوره و راهنمایی نماید .</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>دوره های ALEVELS</strong></span> :</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">اگر به<strong><span style="color:#FF0000"> رشته مورد علاقه تان </span></strong>در دانشگاه های برتر انگلستان می اندیشید ، بی شک دوره ALevels کالج Ealing بهترین گزینه می باشد . کلاس های کم جمعیت و توجه اساتید و کارکنان به فردفرد دانش آموزان در زمینه های تحصیلی ، <strong><span style="color:#FF0000">زندگی و مشاوره</span></strong> برای انتخاب دانشگاه مناسب از ویژگی های برجسته این کالج می باشد . اگر می خواهید تمام ویژگیهای را با هم داشته باشید کالج Ealing را به شما توصیه می کنیم . موسسه علم گستر کاوه مفتخر است شما را برای ورود به این کالج راهنمایی و مشاوره نماید.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">خوابگاه </span></strong>:&nbsp;</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">این کالج دارای <strong><span style="color:#FF0000">خوابگاههای مدرن</span></strong> و با امکانات عالی</span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">درنزدیکی کالج میباشد.اتاقهای تک نفره ویا اتاقهای دونفره هم وجود دارد وهمچنین میتوان با خانواده های انگلیسی زندگی کرد که این یکی ازبهترین راه ها برای <span style="color:#FF0000"><strong>ارتقاء &zwnj;سطح زبان</strong></span> وآشنایی با فرهنگ انگلستان میباشد.</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">برای اطلاعات بیشتر با ما در</span><a href="/contactUs" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;تماس</a><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;باشد</span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">لینک :&nbsp;</span><a href="http://www.ealingindependentcollege.com/">http://www.ealingindependentcollege.com/</a></div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;"><img alt="" src="http://kavehgroup.org/uploadFiles/834b4024-9374-4ed6-a30b-1448b7268bcd.jpg" style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px; line-height:20.8px; margin:0px; padding:0px; text-align:center; width:350px" /></div> </div> 1/25/2016 5:14:24 PM 2f81b2d0-797f-40a7-b5f6-aef411c0ae05.jpg 10 College Edit | Details | Delete David Game College <div id="siteSub" style="font-size: 12.88px;"> <div dir="rtl">&nbsp;</div> <div dir="rtl"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">به طور کلی تخمین زده می شود که بیش از ۳۰۰۰ مدرسه و کالج در انگلستان در زمینه تحصیلات تکمیلی فعال می باشند اما مواردی که باعث شده است دیوید گیم کالج را در این میان به کالجی <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">برتر </span></strong>و<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"> قابل اعتنا</span></strong> تبدیل نماید عبارت است از:</span></p> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; داشتن <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">معلمان کاملا مجرب و دارای تحصیلات آکادمیک</span></strong> <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">بالا </span></strong>از بهترین دانشگاههای انگلستان که به صورت کاملا حرفه ای موجبات علاقه دانشجویان و دانش آموزان را به دروس تحت تدریس خود فراهم می نمایند.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; ffont-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; برخلاف بسیاری از کالجها و مراکز آموزشی دیوید گیم کالج دارای <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کادر حرفه ای ثابت</span></strong> می باشد که بعضی از آنها سابقه بسیار طولانی در امر آموزش دانشجویان برتر در سالیان گذشته در این کالج داشته اند.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; برگزاری <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کلاسهای کم جمعیت</span></strong> به منظور برقراری آرامش و محیط علمی سوال و جوابی و تبلور تفکر گروهی در بین اعضای کلاس.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; برقراری <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">محیطی علمی</span></strong> برای دانش آموزان در جهت گذراندن اوقات خود در کالج به منظور ارتقای سطح علمی خود.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; ارائه گستره عظیمی از <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کلاسهای آموزشی</span></strong> در رشته های متعدد و به کارگیری سیستمی انعطاف پذیر در صورت تمایل دانشجویان به <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">تغییر رشته تحصیلی</span></strong>.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px;font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; داشتن <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کتابخانه و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاه آموزشی هنر</span></strong> مجهزو مجهزترکردن آنها به صورت پی در پی.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; ارائه م<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">شاوره های هفتگی کاملا تخصصی</span></strong> به دانش آموزان و دانشجویان و ارائه خدمات انتخاب رشته با توجه به روحیات آنها.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px;font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; داشتن فضاهای عالی در کالج به منظور فراهم آوردن <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">محیطی امن و برقراری دوستی بین مردم ملل مختلف</span></strong>.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; داشتن دانشجویان و دانش آموزان متعدد <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">از</span></strong> <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کشورهای مختلف جهان</span></strong>.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; واقع شدن در یکی از <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">بهترین و شیک ترین محله های لندن</span></strong> که به جرات می توان ادعا کرد جزء چند منطقه لوکس و گران قیمت کل جهان می باشد. این کالج واقع در خیابان&nbsp;</span>31 Jewry Street<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"> می باشد. </span><br /> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; داشتن <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">جوی رقابتی و ایجاد انگیزه و رقابت</span></strong> در بین دانش آموزان و چندین سرویس حرفه ای دیگر که این کالج را به یکی از متمایزترین کالجها در کل جهان تبدیل می نماید. در این کالج دوره های <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>GCSE</strong></span>, <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ALEVELS</span></strong>, <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">UFP </span></strong>و <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">دوره های زبان</span></strong> برگزار می شود که به جرات می توان ادعا کرد که این دوره ها به صورت کاملا حرفه ای و <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">با سطح بالا</span></strong> برگزار می شود.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&bull; کالج David Game دارای استاندارد (<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">HTS </span></strong>(Highly Trusted Sponsor می باشد و همیشه <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">جزء ۵ کالج خصوصی برتر</span></strong> انگلستان بوده است.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">معرفی دوره های کالج دیوید گیم:</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">دوره های <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">زبان </span></strong>کالج دیوید گیم:&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">این دوره ها در سطوح مختلف زبان اعم از <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ابتدایی</span></strong>، <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">متوسط</span></strong>، <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">خوب </span></strong>و <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">عالی </span></strong>در کالج دیوید گیم از دوشنبه هر هفته شروع به فعالیت می کنند. دوره های زبان به صورت ۱۵ ساعت، ۲۱ ساعت، ۲۴ ساعت و ۳۰ ساعت در هفته برگزار می شود. معلمان این دوره ها همگی <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ملیتی انگلیسی زبان</span></strong> داشته و جز اساتید مطرح آموزش زبان به دانشجویان خارجی با <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>لهجه انگلیسی اصیلی</strong></span> می باشند.&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 12px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span">دوره GCSE کالج دیوید گیم:&nbsp;</span></strong></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span >این دوره در سطح بسیار بالا در کالج دیوید گیم با حضور <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">اساتید مطرح</span></strong> در تمامی دروس انجام می شود. نکته بارز دیوید گیم در برگزاری <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">دورهGCSE </span></strong>استفاده از کادری مجرب و تقریبا بدون تغییر در طول چند سال گذشته می باشد که این امر سبب شده دانش آموزان این دوره کالج با داشتن این اساتید برجسته <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">پایه قوی ای</span></strong> در دروسی که بعدا می خواهند در دوره های آتی بخوانند، کسب نمایند.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span ">دیوید گیم یکی از <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">بهترین کالجهای انگلستان</span></strong> در زمینه برگزاری دوره <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ALevels </span></strong>می باشد. گواه این نکته پذیرفته شدن سالانه تعداد زیادی از دانشجویان این دوره کالج در دانشگاههای برتر انگلستان می باشد.از این رو می توان گفت <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">معروفترین کالج خصوصی</span></strong> انگلستان David Game می باشد.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><span style="font-size:16px"><span ">دوره (UFP (Foundation کالج دیوید گیم:</span></span></strong></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span ">بدون شک معروفترین دوره ای که در کالج دیوید گیم انگلستان برگزار می شود دوره <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">UFP </span></strong>می باشد. این دوره برای <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">اولین بار در سال ۱۹۸۹ در این کالج</span></strong> شروع به فعالیت کرد. اگر به طور قاطع نتوان گفت که کالج دیوید گیم بهترین دوره UFP کل انگلستان را دارا می باشد حداقل می توان ادعا کرد که این کالج یکی از بهترین دوره های UFP را در کل انگلستان برگزار می کند که دانش آموزانی که با گذراندن این دوره <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">جذب دانشگاههای برتر انگلستان</span></strong> شده اند، موید موفقیت و همچنین مهر تاییدی بر خوشنامی کالج دیوید گیم در برگزاری این دوره می باشد. گارانتی ورود به دانشگاههای انگلستان با گذراندن این دوره در کالج دیوید گیم ۱۰۰% می باشد. اما برای ورود به دانشگاههای برتر انگلستان باید حتما <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">نمرات </span></strong>بالای دانش آموزان در دروس این دوره احراز شود.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">از نمونه افتخارات دوره <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">UFP </span></strong>کالج دیوید گیم می توان تایید فقط و فقط <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">UFP داروسازی</span></strong> کالج دیوید گیم توسط<strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">London School Of Pharmacy</span></strong>را نام برد. سرویس طلایی این دوره که در اختیار والدین دانش آموزان محصل در این دوره قرار می گیرد عبارت است از ارائه یک <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">رمز عبور</span></strong> و <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">کلمه عبور</span></strong> به <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">والدین دانش آموزان</span></strong> جهت چک کردن وضعیت فرزندانشان از حیث نحوه <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">حضور و غیاب</span></strong> آنها در سر کلاس های درس و <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">نمرات کسب شده</span></strong> آنها .</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">بررسی وضع اسکان در کالج دیوید گیم:&nbsp;</span></strong></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; 12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">از نظر <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">خوابگاه </span></strong>کالج دیوید گیم دارای <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">۳ ساختمان</span></strong> خوابگاهی مجزا می باشد که اتاقهای آن به صورت <strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">یک نفره</span></strong> و <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>دونفره </strong></span>می باشد.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: font-size: 12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">برای اطلاعات بیشتر با ما در</span><a href="http://egkaveh.org/fa/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;تماس</a><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;باشد</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">لینک:&nbsp;<a href="http://www.davidgamecollege.com/">http://www.davidgamecollege.com/</a></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; font-size: 13px;">&nbsp;</div> </div> </div> 1/18/2016 6:25:00 PM 8fedd423-5b5d-4a63-a5c2-01de848bb84f.png 20 College Edit | Details | Delete Bath Academy <div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </div> <div class="hatnote" dir="rtl" style="font-style: padding-left: 1.6em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-size: 13px; line-height: 22.4px;"> <div style="page-break-after: always"><span style="display:none">&nbsp;</span></div> <h4><span style="font-size:13px">یکی دیگر از کالجهای زیرمجموعه کالج دیوید گیم این کالج می باشد. این کالج در شهر Bath در غرب کشور انگلستان واقع شده است.</span></h4> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >شهر Bath شهری بسیار آرام و دل انگیز با محیط و فضایی رویایی در <strong><span style="color:#FF0000">غرب انگلستان</span></strong> واقع شده است.این کالج دارای استاندارد(HTS (Highly Trusted Sponsor نیز می باشد. این کالج نیز از زیر مجموعه های David Game Group می باشد.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >فاصله این شهر تا مرکز شهر لندن ۱۱۵ مایل یا ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه با قطار و تا شهر آکسفورد ۸۲ مایل یا ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه با قطار می باشد. این&nbsp;کالج تمامی دوره های <span style="color:#FF0000"><strong>GCSE</strong></span>، <strong><span style="color:#FF0000">Foundation</span></strong>،<strong><span style="color:#FF0000">ALevels </span>و<span style="color:#FF0000">دوره های زبان</span></strong> را با کیفیت برتر کالج دیوید گیم برگزار می نماید. یکی از محاسن این کالج میزان هزینه های زندگی کمتر آن به نسبت شهرهای لندن و آکسفورد می باشد.</span></div> <p>&nbsp;</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span ><span style="font-size:13px">چرا Bath Academy؟</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; کیفیت بسیار بالای تدریس</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; آگاهی کامل از نیاز های دانش آموزان</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; ارتباط دوستانه با دانش آموزان</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; واقع در شهر زی</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >با و تاریخی انگلستان</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; بیش از ۹۰ درصد از دانش آموزان Bath Academy برای بهترین دانشگاه های انگلستان پذیرش گرفته اند</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; خوابگاه عالی</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; 114 مایل فاصله تا مرکز لندن (۲ساعت و ۱۵ دقیقه)</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&bull; و امکانات پیشرفته کالج شامل:</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&nbsp; &nbsp; &nbsp; اتاق دانشجویی مشترک</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; اتاق مطالعه خصوصی</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&nbsp; &nbsp; &nbsp; اتاق هنر</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >&nbsp; &nbsp; &nbsp; اتاق کامپیوتر</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span ><span style="font-size:18px">دوره های GCSE:</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >آیا لحظه ای به این فکر کرده اید که سنین بین ۱۴ تا ۱۷ سال حساس ترین سنین برای دانش آموزان است . چرا که شاکله اصلی علمی و اخلاقی افراد در این بازه زمانی شکل می گیرد. پس اهمیت این دوران می تواند ضرورت انتخاب محیطی سالم و دانش آموزی را بیش از پیش گوشزد نماید. ما در موسسه علم گستر کاوه افتخار کمک به شما در این مقطع حساس زمانی را به وسیله فراهم کردن محیط مذکور در کالج Bath Academy داریم. مهمترین خصوصیات این کالج شامل برگزاری <strong><span style="color:#FF0000">کلاسهای&nbsp;کم جمعیت</span></strong> بین ۲ تا ۸ نفر و ارائه <strong><span style="color:#FF0000">برنامه های متنوع علمی و فرهنگی</span></strong> و از همه مهمتر <strong><span style="color:#FF0000">گزارش عملکرد پیشرفت دانش آموزان به والدین به صورت لحظه به لحظه </span></strong>و <strong><span style="color:#FF0000">مشاوره درسی منظم</span></strong> می باشد . لذا اگر واقعا خواستار ادامه تحصیل فرزندان خود در محیطی با ریسک کم و بازدهی بالا هستید با موسسه علم گستر کاوه جهت ثبت نام در دوره GCSE این کالج تماس حاصل فرمایید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span ><strong>دوره های ALevels:</strong></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >همانطوری که می دانید امتحانات دوره <span style="color:#FF0000"><strong>ALevels </strong></span>انگلستان به صورت سراسری می باشد . پس دوره های آمادگی ALevels مهمترین نقش را برای موفقیت شما ایفا می کند مهمترین مواردی که کالج Bath Academy را به یکی از ایده آل ترین گزینه ها برای گذراندن دوره ALevelsتبدیل می کند آکادمیک بودن و امکانات بی نظیر تحصیلی کالج و همچنین محیط آرام و بی نظیر شهر Bath می باشد . انتخاب این کالج برای دوره ALevelsبدون کوچکترین اغراق یکی از (<strong><span style="color:#FF0000">VFM</span></strong>(Value For Money ترین انتخابها می باشد . چون علاوه بر محیط بی نظیر علمی هزینه های منطقی این کالج می تواند کاملا وسوسه کننده باشد. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این دوره در کالج Bath Academy با <span style="color:#FF0000"><strong>موسسه علم گستر کاوه</strong></span> تماس برقرار نمایید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 15px; line-height: 20px;"><span ><strong>دوره های Foundation:</strong></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >اگر می خواهید کیفیت بهترین دوره <strong><span style="color:#FF0000">Foundation </span></strong>در بریتانیا را در محیطی خارج از لندن با همان پارامترهای کالج دیوید گیم تجربه کنید . <strong><span style="color:#FF0000">اساتید برتر</span></strong> کالج Bath Academy در دوره Foundation آماده اند که شما را به سر منزل مقصود برسانند. رفتن به دانشگاه های ممتاز در صورتی امکان پذیر است که استعداد و خلاقیت دانش آموز با یک برنامه مدون تلفیق گردد . ترکیب این المان ها با مشاوره های لحظه به لحظه و ایجاد جو رقابتی مطلوب مطمئننا شما را مجاب می کند که برای کسب اطلاعات بیشتر این دوره در کالج Bath Academy با <strong><span style="color:#FF0000">مشاورین موسسه علم گستر کاوه</span></strong> تماس حاصل فرمایید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span ><strong>دوره های زبان:</strong></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >آیا می دانستید یکی از تاریخی ترین شهرهای انگلستان شهر Bath می باشد؟ شاید بدون اغراق می توان ادعا کرد بعد از لندن دومین شهر توریستس انگلستان شهر Bath می باشد . اگر به ریشه واژه Bath نیز توجه کنیم به معنای حمام است که این موضوع به احداث اولین حمام رومی در قرن اول میلادی توسط رومیان پس از فتح انگلستان باز می گردد. همین پتانسیل توریستی باعث شده که سالانه تعداد بسیار زیادی دانشجو و گردشگر از سرتاسر دنیا شهر Bath را به عنوان محل اقامت خود در طول دوره تحصیل یا تابستان انتخاب نمایند لذا بدون اغراق می توان اذعان کرد AcademyBath با ایجاد <span style="color:#FF0000">کلاسهای زبان متنوع</span> و <strong><span style="color:#FF0000">تورهای زبان تابستانی</span></strong> استفاده بهینه ای از این فضا نموده است. کیفیت کلاسهای زبان Bath Academy سخت ترین منتقدان را نیز به تحسین وادار می نماید. برای اطلاع از دوره های زبان بی نظیر این کالج با مشاورین موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span ><strong>خوابگاه :&nbsp;</strong></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >Bath Academy دارای ۳ خوابگاه <span style="color:#FF0000"><strong>Residential houses</strong></span> &ndash; <strong><span style="color:#FF0000">Bathurst House</span></strong>, <strong><span style="color:#FF0000">Oxford House</span></strong> می باشد. همچنین می توان با <strong><span style="color:#FF0000">خانواده های انگلیسی </span></strong>زندگی کرد که این انتخاب می تواند بهترین راه برای بالا بردن <strong><span style="color:#FF0000">سطح زبان</span></strong> و<strong><span style="color:#FF0000"> آشنایی بیشتر با فرهنگشان</span></strong> است. مسیر خوابگاه ها به کالج بسیار نزدیک است. و امکانات قابل قبولی را به دانش آموز ارائه می کنند . برای آگاهی از جزئیات خوابگاه های Bath Academy با موسسه علم گستر کاوه&nbsp;<a href="/contactUs" style="margin: 0px; padding: 0px;">تماس</a>&nbsp;بگیرید.</span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;"><span >لینک :&nbsp;</span><a href="http://www.bathacademy.co.uk/">http://www.bathacademy.co.uk/​</a></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: center;"><span ><img alt="" src="http://kavehgroup.org/uploadFiles/7ee12cf2-d3cb-4e7f-ad9b-439d77cbda75.png" /></span></div> </div> 1/18/2016 12:52:54 AM 1c4c6ca8-617d-4d96-96a7-eb608f46ae81.jpg 10 College Edit | Details | Delete