خروجی کالج David game از دوره Foundtion در سال 2018


3 ماه پیش


در سال 2018 ، 70% از دانش آموزان دوره UFP به دانشگاه های RUSSELL GROUP وارد شده اند. دانشگاه هایی مانند:

University of Bristol
University of Cardiff
University of Durham
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Manchester
University of Newcastle
University of Nottingham
University of York
King's College London
Leeds University
University of Birmingham
University of Liverpool
University of Sheffield
University of Southampton
UCL

دوره FOUNDATION در کالج DAVID GAME یکی از موفق ترین دوره های اساسی تحصیل برای ورود به دانشگاه های انگلستان است. در طول 20 سال گذشته دانش آموزان کالج DAVID GAME توانسته اند پذیرش از برترین دانشگاه های انگلستان اخذ کنند.
FOUNDATION یک دوره تحصیلی یک ساله است و در سال 1989 تاسیس شد. این دوره مورد تائید در 98 کشور در سراسر دنیاست و برابر با دوره ALEVEL می باشد.

 

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود