دوره Medical Preparation در کالج kps


6 ماه پیش


 کالج KPS( Duff Miller سابق) سالهاست که یکی از بهترین کالج ها در تربیت دانش آموزان جهت آمادگی  در رشته پزشکی است . Duff Miller شهرت برجسته ای در پایه گذاری تربیت دانش آموزان در رشته پزشکی دارد. ورود به رشته علوم پزشکی کاری  به شدت رقابتی است، اما KPS با ارائه تعدادی از دوره های مختلف که دانش آموزان را قادر به بهره مندی و برقراری روابط  نزدیک با موسسات پزشکی بین المللی مورد احترام می کند  شانس دانش آموزان را برای پذیرش به  حد اکثر ممکن  می رساند.

دانش آموزان به طور کامل و با سطح بالایی، توسط متخصصین کالج به شکل زیر پشتیبانی می شوند:
• آماده سازی برای آزمون های BMAT و UKCAT
• مهارت های لازم در مصاحبه ورود به دانشگاه
• چگونگی مصاحبه فردی
• نوشتن CV
• مناظره اخلاق پزشکی
•آموزش کمک های اولیهدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود