مشاوره همراه کالج Kps


6 ماه پیش


هر دانش آموز یک آموزگار خصوصی دارد که ناظر حضور و غیاب در کلاس،دقت و عملکرد دانش آموز در امتحانات است. این آموزگار اولین کسی است که دانش آموز و والدین او می توانند هرگونه سوال و یا نگرانی خود را با او در میان بگذراند. آن ها پیشرفت و رفاه دانش آموزان  را کنترل می کنند مطابق مسئولیتی که به عهده آن هاست.دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود