آیلتس مورد نیاز برای ورود به دوره foundtion
آیا میدانید داشتن IELTS Academic for UKVI برای ورود به دوره Foundation برای تحصیل در انگلستان  الزامی است. اگر نمره IELTS Academic for UKVI شما 5.5 به بالا باشد دوره 9 ماهه و اگر 4 تا 5.5 باشد دوره تحصیلی شما 12 ماهه خواهد بود.