دوره Foundation


9 ماه پیش


فقط دانش آموزان خارجی حق ورود به این دوره را دارند دوره های ارائه شده که بجای دوره ALevels می باشد بر حسب نوع ارائه و کیفیت آموزشی کالج ها توسط دانشگاه ها قابل قبول خواهد بود. دوره Foundation دوره ای یک ساله می باشد که می تواند توسط کالج ها یا دانشگاه ها ارائه شود.

 

 

 

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود