معرفی David Game College
به طور کلی تخمین زده می شود که بیش از 4000 مدرسه و کالج در انگلستان در زمینه تحصیلات تکمیلی فعال می باشند اما مواردی که باعث شده است کالج David Game را در این میان به کالجی برتر و قابل اعتنا برای تحصیل در انگلستان  تبدیل نماید عبارت است از:

داشتن رنکینگ زیر 200 در تمامی سالیان (نکته: بیش از 90درصد، 200 مدرسه اول انگلستان، مدارس و کالج های مخصوص اتباع بریتانیایی می باشد و دانش آموزان خارجی نمی توانند وارد آن ها شوند. به طور مثال کالج St. Paul و Eaton  که حتی والدین بریتانیایی قبل از به دنیا اوردن فرزند خود اسم آن ها را در لیست این کالج ها ثبت نام می کنند.