مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر
مجتمع ورزشی کارآمد  High Performance Sports Centreکه انجمن ورزشی ایرلند شمالی را در خود جای داده‌است، در جوردنزتَون که از قدیم مرکز آموزشی برای تحصیل در انگلستان دانشگاه آلستر بوده، واقع شده‌است. این مرکز ورزشی با بودجه‌ای بالغ بر بیست میلیون پوند تجهیز شده‌است و امکاناتی شامل پیست روباز و سرپوشیدۀ دو و میدانی و نیز امکانات و تجهیزات مربوط به علوم ورزشی و طب ورزشی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد