سیستم آموزشی در انگلستان
آموزش در انگلستان و تحصیل در انگلستان بدون مدرک آیلتس برای کودکان بین 5 تا 17 ساله در انگلستان اجباری است. معمولا کودکان در طول سال تحصیلی که پنج ساله می شوند، شروع به تحصیل می کنند. دانش آموزان برای تحصیل در انگلستان بدون مدرک آیلتس می توانند مدرسه را در سن 16 یا 17 سالگی پس از تکمیلGCSEs خود به پایان برسانند. به طور معمول، سال تحصیلی در انگلستان در ماه سپتامبر آغاز می شود و در ماه ژوئیه به پایان می رسد، با وقفه های اصلی در ماه دسامبر، مارس / آوریل و ژوئیه / اوت. سیستم آموزش و پرورش به چهار سطح تقسیم می شود:

سالهای اولیه: سن 3 تا 4

آموزش ابتدایی: سن 4 تا 11 سالگی

آموزش متوسطه: 11 تا 18 سالگی

آموزش عالی: سن 18 سالگی