پذیرش در مدارس انگلستان


10 ماه پیش


برای افرادی که با کودکان به انگلستان برای تحصیل در انگلستان بدون مدرک آیلتس  سفر می کنند، انتخاب مناسب برای تحصیل در مدارس و کالج های انگلستان یکی از اولویت های اصلی است. شرکت در مدرسه مناسب نقش مهمی در تضمین یادگیری و موفقیت در آینده دارد. عواملی که بر انتخاب مدرسه برای کودکان مهاجر تاثیر می گذارند عبارتند از: تجربه قبلی تحصیلی کودک، توانایی تحصیلی و توانایی زبان انگلیسی. پدر و مادر Expat باید توجه داشته باشند که اکثر مدارس دولتی تأمین مالی در انگلستان و برخی از مدارس خصوصی، پذیرش در مناطق حوضه را پایه گذاری می کنند. بنابراین مهم است قبل از تصمیم گیری در مورد محل زندگی در یک شهر، یک مدرسه را انتخاب کنید. مدارس خصوصی و مدارس بین المللی با امکانات دسترسی به دانشجویان، انعطاف پذیری بیشتری دارنددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود