آموزش مقطع دبستان در انگلستان


6 ماه پیش


علیرغم اختلافات فرهنگی و سیاسی بین ملت ها، اهداف و برنامه درسی حداقل تحصیلات ابتدایی شبیه به هم هستند. تقریبا تمام ملت ها به طور رسمی متعهد به تحصیلات جمعی هستند، که در نهایت شامل آموزش کامل ابتدایی برای همه می شود. بنابراین می توان یک توافق در حال افزایش در بین کشورها ایجاد کرد تا آماده سازی برای شهروندی یکی از اهداف اصلی آموزش ابتدایی باشد. از نظر برنامه درسی، این هدف تاکید بر مهارت خواندن و نوشتن، مهارت های ریاضی و مطالعات اساسی و علم اجتماعی را نشان می دهد.

به طور کلی مکاتب مهد کودک را با مدارس ابتدایی ادغام می کنند. توالی ابتدایی ثانویه به طور کلی 12 سال طول می کشد (بدون یک مهد کودک یک یا دو ساله)، اما تقسیم این سال ها متفاوت است، از جمله هشت یا چهار یا شش ماهه (مدرسه ابتدایی و دبیرستان)، شش و سه (مدرسه ابتدایی، دبیرستان) و چهار به چهار (دبستان، دبیرستان)

در کشور انگلستان نیز همچون سایر کشور ها ، کودکان اجازه رفتن به مدرسه را دارند.در واقع از سن 5 سالگی  آموزش اجباری برای تحصیل در انگلستان  در این کشور آغاز می شود.

برای آموزش و تحصیل در انگلستان مقطع ابتدایی، در مرحله اول به طور سنتی آموزش هایی رسمی یافت می شود، که در سن 5 تا 7 سالگی شروع می شود و تا سن 11 الی 13 ادامه می یابد. در انگلستان و برخی از کشورهای دیگر اصطلاح اولیه به جای ابتدایی به کار می رود. در ایالات متحده اصطلاح اولیه به طور معمول فقط به سه سال اول تحصیلات ابتدایی اشاره می کنند، یعنی آموزش ابتدایی اغلب به نوعی پیش دبستانی برای کودکان 3 تا 5 ساله یا 6 ساله استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود